Kommersialisering av elektriske fly kan bli en realitet( Foto: Nordregio)

De nordiske landene har ambisiøse planer om å gjøre elektrisk luftfart til en realitet i nær fremtid. Men hvordan vil dette påvirke regioner og lokalsamfunn? Dette prosjektet analyserer effekten av elektrisk luftfart på nordisk regional utvikling. Prosjektet, finansiert av Nordisk Ministerråd, går fra mai 2022 til desember 2024. På denne landingssiden finner du de endelige resultatene av studien og navigasjonsmenyen.

Tilgjengelighetsstudien til Nordregio identifiserer over 200 ruter i Norden, der elektrisk luftfart vil forkorte reisetiden med minst 1,5 ganger, sammenlignet med samme rute med bil eller offentlig transport! Norden deler mange lignende tilgjengelighetsutfordringer for fjerntliggende og rurale regioner. De geografiske egenskapene til noen av disse områdene, som store vannmasser, store skogområder, lange kystlinjer, fjellkjeder og fjorder gjør at de vil oppleve en betydelig reduksjon i reisetid ved bruk av fly sammenlignet med andre transportformer, som f.eks. bil, buss eller tog.

For å vurdere de mest betydelige tilgjengelighetsgevinstene er utvalget av ruter basert på ruter mellom landlige og urbane områder og mellom byområder som krysser vann.

Jobber med Eurostat

Nordregio er anerkjent og respektert som et ledende nordisk forskningsinstitutt innenfor de brede forskningsfeltene regional utvikling, politikk og planlegging. Det er en offisiell forskningsenhet for Eurostat, The Statistical Office of the European Union.

Nordregio opplyser at de spesialiserer seg på anvendt forskning som analyserer og evaluerer de siste utviklingstrendene på politikkområder som er sentrale for nordisk regional økonomisk vekst, konkurranseevne og bærekraftig utvikling.

Denne tilgjengelighetsstudien er en del av prosjektet «Electric Aviation and the Effect on Nordic Regions», som har som mål å undersøke hvordan regioner og lokalområder i Norden vil bli påvirket av implementeringen av elektrisk luftfart. Studien analyserer effekter på lokalsamfunn, arbeidsmarked, miljø og klima, og behovet for utvikling av infrastruktur og politikk.

Vår bruk av begrepet tilgjengelighet refererer til potensiell geografisk tilgjengelighet. Potensiell geografisk tilgjengelighet er den potensielle lette å nå en fysisk destinasjon fra et bestemt utgangspunkt, ved å bruke en definert transportmåte. Denne definisjonen ble brukt i et tidligere Nordregio-prosjekt kalt Healthcare and Care with Distance-spanning Technologies (VOPD). Innenfor prosjektet ble det gjennomført en tilgjengelighetsstudie for å analysere den potensielle geografiske tilgjengeligheten til helsetjenester for innbyggere i utvalgte casestudieregioner over hele Norden (Penje, Wang & Wolk, 2020). Mens mobilitetsfaktorer bestemmer midlene og muligheten for folk til å bevege seg mellom lokasjoner, etablerer tilgjengelighetsnivået forutsetningene for disse turene, basert på geografiske parametre og generelt transporttilbud.

Sammenlikner transportmåter

I VOPD-studiesammenheng er fysiske barrierer som vannforekomster eller fjell sentrale determinanter, samt eksistensen og tilstanden til veinettet. Mens definisjonen av potensiell geografisk tilgjengelighet er lik i disse studiene, er målet med dette prosjektet annerledes. I stedet for å studere den potensielle geografiske tilgjengeligheten gjennom en valgt transportmåte, sammenligner Nordregio transportmåter for å estimere forskjellen mellom dem.

Kommunikasjonssjef Annika Østman, Nordregio( Foto: Nordregio)
Visit the project’s website 

Contact Information
 Linnea Löfving, Research Fellow and Project leader at Nordregio, +46 723351900 linnea.lofving@nordregio.org Gustaf Norlén, Senior Cartographer / GIS Analyst at Nordregio, +46 761693954 gustaf.norlen@nordregio.org

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*