Schengen
Schengen – byen med navneopphavet til grenseavtalen (Foto: neurope.eu)

 Den pågående flyktningkrisen bærer med seg muligheter for at Schengen-land gjeninnfører permanente grensekontroller. Noen av de 26 Schengen-landene har allerede gjeninnført kortsiktige grensekontroller, på grunn av ukontrollert strøm av innvandrere. Østerrike, Tyskland, Danmark og Sverige er blant dem som har bestemt seg for å gjeninnføre grensekontroller.

Kontrollene, som er satt i verk for å stanse bevegelsen av flyktninger fra sør til nord, vil også hemme den frie flyten av trafikk og dermed bremse grenseoverskridende utveksling av varer og tjenester. Det vil til og med påvirke turisme og grenseoverskridende pendling. Så lenge flyktningkrisen ikke viser noen tegn til å avta, og med små utsikter til å sikre Europas felles ytre grense, kan grensekontroller mellom avtalelandene bli en permanent virkelighet igjen.

Dette vil i utgangspunktet være slutten av Schengen-avtalen slik vi kjenner den. Det er urovekkende fordi den åpne grenses politikk er sentral i det europeiske prosjektet, siden EU er basert på politisk og økonomisk integrering av medlemslandene.

Kostbart å avvikle Schengen

Figuren nedenfor er basert på en rapport fra den tyske Bertelsmann-stiftelsen, og staker ut de mulige økonomiske kostnadene ved å stenge grensene igjen.

Den er basert på en forutsetning om et worst case scenario hvor grensekontroller vil finne sted på alle intra-europeiske grenser, noe som utgjør en komplett nedbygging av Schengen-sonen. Kollapsen vil av ulike grunner gjøre importerte varer dyrere. For eksempel, just-in-time leveranser, som mange bedrifter baserer sin produksjonssyklus og salg på, vil bli betydelig svekket.

Tallene er anslag og i denne forstand feilbarlige. Men det er svært usannsynlig at det å hindre fri flyt av mennesker, varer og tjenester ikke vil ha noen skadelig effekt i det hele tatt på økonomien i Schengen-området, som ikke-EU-land som Sveits, Norge, Island og Liechtenstein også er medlemmer i. Hvis Schengen mislykkes, vil det gi en negativ økonomisk effekt, det er bare vanskelig å spå om i hvilken skala.

Avvikling av Schengen vil bli dyrt ifølge Statista og Bertelsmann. (Ill: Statista)
Avvikling av Schengen vil bli dyrt ifølge Statista og Bertelsmann-stiftelsen. (Ill: Statista)

De økonomiske konsekvensene vil også bli merkbare hos ikke-Schengen EU-medlemmer som Storbritannia. Forfatterne av rapporten har kommet til den konklusjon at: «På tross av en god økonomisk utvikling, ville Storbritannia, ifølge våre beregninger, være langt verre rammet av den langsiktige gjeninnføring av grensekontroll i EU enn Tyskland».

Forfatterne spår at ringvirkningene av et Schengen-kollaps vil også påvirke de to største ikke-EU-markeder, Kina og USA.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*