Konsernsjef Peter Vågstrøm i svenske Nordic Construction Company må betale 150 millioner i bot til den norske staten( Foto:Johnson Group)
Konsernsjef Peter Vågstrøm i svenske Nordic Construction Company må betale 150 millioner i bot til Norge( Foto:Johnson Group)

Norsk Høyesterett velger å ikke ta opp anken i asfaltsaken om ulovlig samarbeid i Trøndelag i 2005 til 2008. Dermed er denne saken avsluttet og retten velger å ikke høre på det svenske konsernet Nordic Contruction Companies innsigelser i saken. Kjennelsen innebærer at NCC skal betale en bot på 150 millioner kroner. Oljefondet er sjette største eier i Nordic Construction Company, der den svenske Johnson-gruppens investeringsselskap Nordstjernan har vært majoritetseier( eier idag under 50 %), skriver Nordens Nyheter.

Dyrere enn antatt

NCC har tidligere avsatt 66 millioner kroner til denne saken. Det resterende beløpet på 84 millioner belaster NCCs inntjening i fjerde kvartal 2015. Den norske Konkurransetilsynet har anklaget NCC for ulovlig samarbeid i Trøndelag i løpet av perioden 2005 til 2008. En enkelt person i selskapet ble engasjert i ulovlig samarbeid med en konkurrent. Oppførsel var klanderverdig og vedkommende gikk utover de instrukser og retningslinjer selskapet hadde for sin virksomhet.

En ansatt er fjernet

– NCC har et omfattende oppfølgingsprogram og vi aksepterer ikke brudd på enten konkurranseloven eller våre egne interne etiske retningslinjer. Personen som var ansvarlig for den ulovlige samarbeidet i Trøndelag, jobber ikke lenger i NCC, sier Eric Thun Hage, i NCC Roads til Nordens Nyheter.. Anna Trane Press & PR Manager NCC sier at det er selskapets visjon å fornye vår bransje, og tilby de beste bærekraftige løsninger. NCC er et av de ledende selskapene i bygg og anlegg, eiendom og infrastruktur i Nord-Europa med en omsetning på 57 milliarder svenske kroner og selskapet har 18 000 ansatte. NCC er notert på Den nordiske børssen, Nasdaq Stockholm.

Oljefondet sjette størst

Nordstjernen, som har vært hovedeier i Nordic ConstructionCompany(NCC), har redusert sitt eierskap til under 50 %. NCC er sammen med Skanska de to største utenlandske aktørene i norsk veibygging. Oljefondet satser 580 millioner kroner i NCC, noe som tilsvarer en eierandel på 2,26 %. Dermed er fondet sjette største eier. NBIM`s partner, amerikanske Black Rock eier 2,09 prossent. Dermed er alliansen NBIM/BlackRock en av de seks største institusjonelle aksjonærene. Morselskapet Nordstjernan eier 17 prosent av den norske møbelgiganten Ekornes, og NBIM satser 216 millioner kroner i Nobia( Norema). Nordstjernan eier 21 % i Nobia, skriver Nordens Nyheter.

Nestleder i styret i Nordstjernan, Antonia Ax Johnson og datteren Viveca, er to mektige kvinner i svensk næringsliv( Foto: Johnson Group)
Nestleder i styret i Nordstjernan, Antonia Ax Johnson og datteren Viveca, er to mektige kvinner i svensk næringsliv( Foto: Johnson Group)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*