Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet krever handling for å stoppe arbeidsløsheten( Foto: Stortinget)
Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet krever handling for å stoppe økningen i arbeidsløshet. (Foto: Stortinget)

De store spørsmålene står i kø: Klimaendringene som truer kloden vår; mennesker på flukt fra krig og terror; en sikkerhetspolitikk i endring. Og ikke minst dette, som så altfor mange av oss nå tar med seg inn i julen: Den voksende arbeidsløsheten, den største på mer enn 20 år, skriver Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet i et nyttårsbrev. Olof Palme sa en gang at politikk, erå ville. Det hadde han helt rett i. Men politikk er også å kunne. Ideer må omsettes i handling, idealer bli til realiteter. Vi lever i en tid der politisk lederskap er mer påkrevd enn på lenge.

Mange uten jobb

Antallet arbeidsløse nærmer seg nå 130 000. Det er krevende og tungt for den som har mistet jobben, for familien, for bedriften og for lokalsamfunnet. Når målet om arbeid til alle svikter, da ryker viktige sider av den moderne samfunnskontrakten. Tilliten svekkes, det gjør også evnen til å løse oppgaver sammen, sette mål sammen, fordele innsats og prioritere ressursene sammen. Når arbeidsløsheten truer den enkelte, skaper den også en uro og en redsel for forandring. Denne frykten gjør oss dårligere rustet til å fornye og omstille oss.

Vil skape jobber

Derfor vil vi i 2016 fortsette å arbeide for at Norge har nye og eksisterende bedrifter som skaper nye jobber, en aktiv sysselsettingspolitikk, at vi får en sterkere satsing på fagopplæring, utdanning og kompetanse, og at vi sikrer et seriøst og organisert arbeidsliv. Dette alvorstunge året begynte på mange vis i Paris, med grufulle terrorhandlinger i januar. Så rammet terroren enda mer nådeløst i november. Paris er en by med en helt spesiell plass i mitt liv. Jeg bodde og studerte der i flere år, og jeg har knyttet mange bånd med byen. Vi er mange som føler samhold og solidaritet med menneskene der.

Grufull terror

I år har ikke Paris bare vært åsted for flere grufulle terrorhandlinger, den har også vært vertskap for et klimatoppmøte som gir oss grunn til håp. Politikerne, byråkratene og aktivistene som samlet seg i Paris ville og kunne få på plass en avtale. Det er den første klimaavtalen med reell global deltakelse fra alle land, der vi sammen skal arbeide for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Som en klimaaktivist sa i Paris den kvelden avtalen ble vedtatt: «Dette har ikke reddet verden, men det har kanskje reddet sjansen vår til å kunne redde den.»
Det virkelige arbeidet begynner med andre ord nå. Nå skal vi vise at vi ikke bare vil, men også kan, sammen med hverandre. Det finnes vel knapt noe tydeligere eksempel på hvor avhengige vi mennesker er av hverandre, og hvor forbundet vi er på tvers av grenser og språk.
For Arbeiderpartiet er det viktig å formidle at veien mot lavutslippssamfunnet er en vei full av muligheter. Ved hjelp av ny teknologi, ny forskning og nye måter å arbeide og leve sammen på, skal vi sørge for at vi overlater jorda vår i bedre stand til våre barnebarn enn da vi selv overtok den.

Et annet lederskap

Det krever at regjeringen viser et annet lederskap. Målet om 40 prosent reduksjon av utslipp skulle forankres i en avtale med EU, men det siste statsministeren har sagt er at vi risikerer å ikke ha noen avtale før vi skriver 2017. Det er tapt tid. Derfor har Arbeiderpartiet tatt til orde for et nytt klimaforlik. Veien mot lavutslippssamfunnet kan også bli en vei der vi skaper nye arbeidsplasser. Men det skjer ikke av seg selv – like lite som godt integreringsarbeid eller kampen mot politisk og religiøs ekstremisme gjør det. Sammen skal vi møte store utfordringer fremover, knyttet til blant annet klima, arbeidsløshet, og innvandring. Disse utfordringene gjør oss enda mer motiverte til å ta over styringen av Norge i 2017 – slik vi etter valget i høst overtok i mange små og store kommuner. For oss vil det å sikre høy sysselsetting være vår viktigste oppgave. Slik vil vi kunne møte forandringer som en mulighet fremfor som en trussel – og samtidig verne oss mot sosial ekskludering, mot ekstremisme og vold. Arbeiderpartiet vil sikre arbeid til alle. Historien har vist at dette også er noe vi kan få til. I året som kommer vil vi fortsette å være en konstruktiv kraft i norsk politikk, og gjøre alt vi kan for at politikken leverer svar på vår tids viktigste utfordringer, store som små, skriver Jonas Gahr Støre i sitt nyttårsbrev.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*