Administrerende direktørStåle Rød i Skanska Norge kan se frem til nye oppdrag i 2016( Foto: Skanska)
Administrerende direktørStåle Rød i Skanska Norge kan se frem til nye oppdrag i 2016( Foto: Skanska)

Regjeringen legger opp til en oljepengebruk på 194 milliarder kroner neste år, viser forslaget til statsbudsjett for 2016 som ble lagt frem i Oslo onsdag. Regjeringens planlagte infrastrukturfond vil overskride hundre milliarder kroner i 2016. Dermed blir  infrastruktur en bærebjelke der veibudsjettet økes med over åtte prosent, mens jernbanebudsjettet økes med tretti prosent, skriver Nordens Nyheter. Dette betyr børsløft for selskaper som Veidekke, Skanska og NCC, som bygger veier og broer i Norge.

Skattelette

I budsjettet for 2016 legger legger regjeringen ifølge finansminister Siv Jensen , et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi.Som en del av budsjettet legger Regjeringen frem det de har gitt merkelappen «en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting» på tilsammen fire milliarder kroner, der infrastruktur står helt sentralt slik Nordens Nyheter skriver.. Regjeringen skriver at pakken er rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Det foreslås mange tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg foreslår Regjeringen flere tiltaksplasser. Tiltakene er midlertidige og innrettet slik at de lett skal kunne reverseres», skriver regjeringen. Budsjettet inneholder en rekke tiltak for aktivitet og omstilling, der selskapsskatten reduseres til 25 prosent( 24 prosent i Sverige og Danmark) med en klar satsing på samferdsel, forskning og utdanning, skriver regjeringen.

Norske oljepenger

Oljepengebruken utgjør 2,8 prosent av verdien av oljefondet ved inngangen til året. Handlingsregelen åpner for at man over tid kan bruke hele 4 prosent av verdien, som er den antatte langsiktige avkastningen på fondet.Statsbudsjettet på 194 milliarder er dermed en økning på 23 milliarder kroner sammenlignet med dagens bruk av oljepenger i revidert budsjett.. Denne lite om oljepengebruken sier ingenting om hvordan pengene påvirker utviklingen i norsk økonomi. For å måle virkningen oljepengebruken ser økonomene på økningen i oljepengebruk i forhold til den samlede størrelsen på norsk økonomien, sammenliknet med BNP(Bruttonasjonalproduktet). Dette gjenspeiler budsjettets etterspørselsimpuls og måles ved endringen i oljepengebruk som andel av trend-bnp for Fastlands-Norge.I neste års budsjett er denne impulsen anslått til er denne beregnet til 0,7 prosent av BNP for Fastlands-Norge, skriver regjeringen i en pressemelding og legger til at dette er høyere enn i 2001 og årene etter det.

Konsernsjef Peter Wågstrøm i Nordic ConstructionCompany( NCC) i Johnson-konsernet kan se frem mot store oppdrag iNorge neste år( Foto:NCC)
Konsernsjef Peter Wågstrøm i Nordic Construction  Company( NCC) i Johnson-konsernet kan se frem mot store oppdrag i Norge neste år. (Foto:NCC)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    – Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, og overlater en voksende regning til kommende generasjoner, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet til Nordens Nyheter i en kommentar til statsbudsjettet for 2016.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*