Finansminsiter Magdalena Andersson satsar 100 miljarder( Foto: Gov. Swed)

Återstartspaket för svensk ekonomi- över 100 miljarder svenska kronor i budgeten för 2020. Torsdag presenterande den svenska finansministern Magdalena Andersson Finansdepapartementets senaste prognos för den ekonomiska utveklingen inför höstens budgetproposition, skriver Nordens Nyheter.

Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år. SVensk BN falller 4,6 procent.

Försvagas kraftigt

Den djupa lågkonjunkturen innebär att de offentliga finanserna försvagas kraftigt, dels till följd av lägre skatteintäkter, dels till följd av finanspolitiska åtgärder för att bemöta krisen. Jämfört med bedömningen i juni har den offentliga sektorns finansiella sparande för 2020 reviderats upp med cirka två procentenheter, vilket beror på att permitteringarna väntas bli färre och ekonomin något starkare än vad som då antogs. För 2021 har återstartspaketet på över 100 miljarder kronor lagts in i beräkningarna och det finansiella sparandet bedöms då uppgå till -3,3 procent. Den offentliga sektorns skuldsättning bedöms i år öka till 42,9 procent av BNP.

– Den gemensamma ekonomiska styrka som vi har byggt upp ska vi nu använda för att återstarta svensk ekonomi. Sverige gick in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Med kraftfulla offentliga investeringar i välfärd och klimatomställning ska vi få hela Sverige i arbete och jobba oss ur krisen tillsammans, avslutar Magdalena Andersson.

Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år.

Försvagas kraftigt

Den djupa lågkonjunkturen innebär att de offentliga finanserna försvagas kraftigt, dels till följd av lägre skatteintäkter, dels till följd av finanspolitiska åtgärder för att bemöta krisen. Jämfört med bedömningen i juni har den offentliga sektorns finansiella sparande för 2020 reviderats upp med cirka två procentenheter, vilket beror på att permitteringarna väntas bli färre och ekonomin något starkare än vad som då antogs. För 2021 har återstartspaketet på över 100 miljarder kronor lagts in i beräkningarna och det finansiella sparandet bedöms då uppgå till -3,3 procent. Den offentliga sektorns skuldsättning bedöms i år öka till 42,9 procent av BNP.

– Den gemensamma ekonomiska styrka som vi har byggt upp ska vi nu använda för att återstarta svensk ekonomi. Sverige gick in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Med kraftfulla offentliga investeringar i välfärd och klimatomställning ska vi få hela Sverige i arbete och jobba oss ur krisen tillsammans, avslutar Magdalena Andersson.

Elisabeth Svantesson(M)(Foto: Sveriges Radio.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*