WASHINGTON (AP) – Høyesterett sa fredag ​​at den ikke umiddelbart vil ta opp en bønn fra spesialadvokat Jack Smith for å avgjøre hvorvidt tidligere president Donald Trump kan bli tiltalt for hans handlinger for å omstøte valgresultatet i 2020. Avgjørelsen er en planmessig seier for Trump og hans advokater, som gjentatte ganger har forsøkt å utsette straffesakene mot ham mens han driver kampanje for å gjenvinne Det hvite hus i 2024.

Den avverger en rask kjennelse fra landets høyeste domstol som definitivt kunne ha slått til side hans påstander om immunitet, og det sår ytterligere tvil om muligheten for at den skjellsettende rettssaken fortsetter som planlagt 4. mars. Spørsmålet vil nå avgjøres av den amerikanske lagmannsretten for District of Columbia Circuit, som har signalisert at den vil handle raskt for å avgjøre saken. Spesialadvokat Jack Smith hadde advart om at selv en rask ankeavgjørelse kanskje ikke kommer til Høyesterett i tide for vurdering og siste ord før rettens tradisjonelle sommerferie.

Smith hadde presset Høyesterett til å gripe inn, med henvisning til betydelig offentlig interesse for en rask løsning i saken. Forespørselen om å hoppe over ankedomstolen, som Smith selv erkjente var «ekstraordinær», understreket også påtalemyndighetens bekymring for at kampen om saken kan forsinke starten av Trumps rettssak utover neste års presidentvalg. Dommerne avviste Smiths forespørsel i en rekkefølge med én setning fredag. Som vanlig ga retten ingen forklaring på avgjørelsen. Med dommerne ute av tvisten foreløpig, er det sannsynlig at ytterligere anker kan forsinke saken. Hvis ankedomstolen, som skal høre argumenter 9. januar, avslår Trumps krav om immunitet, kan han be om at Høyesterett blander seg inn – noe som gir dommerne en ny mulighet til å avgjøre om de ønsker å veie inn.

Den amerikanske distriktsdommeren Tanya Chutkan har allerede satt saken på vent mens Trump forfølger sin påstand om at han er immun mot straffeforfølgelse. Chutkan har tatt opp muligheten for å beholde datoen for rettssaken i mars hvis saken raskt kommer tilbake til retten hennes.

Hun avviste tidligere Trump-teamets argumenter om at en eks-president ikke kunne straffeforfølges for handlinger som faller innenfor de offisielle pliktene til jobben. «Tidligere presidenter nyter ingen spesielle betingelser for deres føderale straffeansvar,» skrev Chutkan i en kjennelse 1. desember. «Tiltalte kan bli gjenstand for føderal etterforskning, tiltale, straffeforfølgelse, domfellelse og straff for kriminelle handlinger utført mens han var i embetet.» I en uttalelse fredag ​​insisterte Trump på nytt at han hadde «rett til presidentimmunitet» og så frem til å få saken hans behandlet for ankedomstolen. Det er fortsatt flere Trump-relaterte saker som Høyesterett, som inkluderer tre dommere oppnevnt av ham, er klar til å ta fatt på. Trumps advokater planlegger å be domstolen om å oppheve en avgjørelse fra Colorados høyesterett som utelukker ham fra denne statens stemmeseddel i henhold til seksjon 3 i det 14. endringsforslaget, som forbyr alle som sverget en ed til å støtte grunnloven og deretter «opprørte» mot det fra å inneha vervet.

Smith hadde presset Høyesterett til å gripe inn, med henvisning til betydelig offentlig interesse for en rask løsning i saken. Forespørselen om å hoppe over ankedomstolen, som Smith selv erkjente var «ekstraordinær», understreket også påtalemyndighetens bekymring for at kampen om saken kan forsinke starten av Trumps rettssak utover neste års presidentvalg. Dommerne avviste Smiths forespørsel i en rekkefølge med én setning fredag. Som vanlig ga retten ingen forklaring på avgjørelsen. Med dommerne ute av tvisten foreløpig, er det sannsynlig at ytterligere anker kan forsinke saken. Hvis ankedomstolen, som skal høre argumenter 9. januar, avslår Trumps krav om immunitet, kan han be om at Høyesterett blander seg inn – noe som gir dommerne en ny mulighet til å avgjøre om de ønsker å veie inn. Den amerikanske distriktsdommeren Tanya Chutkan har allerede satt saken på vent mens Trump forfølger sin påstand om at han er immun mot straffeforfølgelse. Chutkan har tatt opp muligheten for å beholde datoen for rettssaken i mars hvis saken raskt kommer tilbake til retten hennes.

(President Donal Trump fotografert av Associated Press i retten. Oversettelse til norsk: Erik Heming.)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*