Arbeiderpartiet har samlet et historisk bredt flertall på Stortinget om endringer i folketrygden. Det er ingen sparereform, men grep som gir mer rettferdig pensjon for folk, og forutsigbarhet for pensjonssystemet fremover.

Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og et viktig mål med pensjonssystemet er å bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger. Samtidig er det behov for tiltak som gjør pensjonssystemet mer sosialt, spesielt for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe frem til pensjonsalderen.

Derfor gjør vi nå endringer som gir en styrket sosial profil. Vi sørger for en sterkere utvikling for minstepensjonistene, og at uføre ikke taper på at de ikke kan velge hvor lenge de skal stå i arbeid.

Et bedre pensjonssystem, og et tilrettelagt arbeidsliv
Helsetilstand og evne til å fortsette i arbeid etter fylte 62 år varierer betydelig mellom folk. Det har derfor vært viktig for Arbeiderpartiet å få på plass en bedre pensjon for sliterne i arbeidslivet, som av ulike årsaker ikke klarer stå lenger i arbeid. 

Samtidig skal vi iverksette et arbeid for å forhindre at arbeidslivet sliter ut folk, både fysisk og mentalt. Når vi lever stadig lenger er det ikke nok at vi legger til rette for det i pensjonssystemet – vi må også gjøre det mulig for folk å fortsette i jobb i et trygt og godt arbeidsliv.

Bred enighet for et ansvarlig og rettferdig system
Stortingsmeldingen vi leverte i desember får dermed bred støtte. Denne historiske politiske enigheten viser at vi kan samle solide flertall rundt løsninger som er bra for folk, og som kan stå over tid. 

Arbeiderpartiet har ledet prosessen som har ledet frem til en avtale bestående av partiene fra Sosialistisk Venstreparti til Høyre. Kun Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus står utenfor. Det er enighet om hovedelementene i pensjonssystemet og at man om 10 år skal ta en ny helhetlig vurdering av systemet for å forsikre oss om at vi fortsatt vil ha et pensjonssystem som er sosialt og økonomisk bærekraftig, skriver Tuva Moflag og Tonje Brenna i en pressemelding.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*