Professor Dag. O. Hessen trakk fulle hus( Foto: Res Publica)

Forfatter og professor i biologi Dag O. Hessen, som for tre år siden fikk Brageprisen for «Verden på vippepunktet», trekker fortsatt fulle hus på Saga Kino i Oslo. Mandag var det « stinn brakke» da Oslo Vest betalte fire hundre kroner billetten for å høre på Hessen en time. Mannen er en dyktig retoriker, men vi klimaskeptikere gjør oss fortsatt noen kritiske betraktninger.

Polene smelter

På vikingtiden kunne man nesten hoppe fra øy til øy i Oslo-fjorden fordi vannstanden var fem meter høyere enn idag. I middelalderens varme periode var temperaturen i noen regioner like høy som i første halvdel av 1900-tallet. Temperaturen var mer varierende da enn på 1900-tallet. Senere har global oppvarming  gitt oss høyere temperaturer enn i middelalderen, på den nordlige halvkule, skriver Wikipedia.

Vi som har sommerhytte en times kjøring fra Oslo, har notert at vannstanden på vikingtiden lå mer enn fire meter over dagens nivå. Fra Kaupang til Tønsberg var det et øyrike, med varmere klima enn idag, uten biler, busser og industri som forurenset. Isen smeltet på de to polene uten professor Hessens dommedag.

Dag O. Hessen(Foto: Anne Valeur, Cappelen Damm)

Nye klimaskeptikere

Klimaskeptikere hevder at dette er et eksempel på at det ikke er sikkert at dagens oppvarming skyldes menneskelig utslipp av klimagasser. Det hevdes at om konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren i middelalderen ikke var høyere enn i perioden før eller etter, det kan være andre årsaker som er av betydning for dagens globale oppvarming. Klimaforskerne påpeker at ikke bare er drivhusgasser, men også andre faktorer som har betydning for jordens klima. Som planetenes avstand til solen eller liknende årsaker.

I Europa var denne perioden kjennetegnet av utvikling innen landbruket og meget stor befolkningsvekst. Blant annet ble ble dyrket vindruer i Nord-Tyskland og korn kunne høstes helt nord til Troms. I den etterfølgende perioden som begynte gradvis på 1500-tallet ble det et kaldere klima, kjent som den lille istid. Fra 1990-tallet har vi høstet godt med grønne og blå druer på sommerstedet i Vestfold. Det er definitivt blitt varmere og havet har steget over badetrappen til naboen. Men vi er fortsatt klimaskeptikere, og venter med spenning på årets druehøst.

Temperaturen kan bli
mer enn pluss 2,5 grader høyere om sommeren i Norge.(Foto: Nptander)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*