President Joe Biden fotografert etter at Francis Scott Key Bridge styrtet i havet mellom Washington D.C. og Baltimore.(Foto: White House.) The Economist var först av vestlige medier med å påvise at amerikans ökonomi viser en formidabel styrke og vekst i 2023 og 2024. Arbeidslösheten i USA har ligget under 4 prosent de siste 25 månedene, et tall som er oppsiktsvekkende höyt. Amerika vil gå bra ökonomisk uansett hvem som vinner valget, skriver Nordic News.

Amerikanske ökonomer ventet 214.000 nye jobber i USA i mars, mens det ble skapt 303.000 nye jobber.Amerikanske renter steg umiddelbart noe etter jobbrapporten, og tiårsrenten fikk en ny rekord i år på 4,43 prosent. Jobbtallene skaper usikkerhet om amerikanske rentekutt. Nordens Nyheter var först ute i Norge med denne informasjonen.

Siden slutten av 2019 har den amerikanske økonomien vokst med nesten åtte prosent i reelle termer, mer enn dobbelt så raskt som euro-sonen og ti ganger så raskt som Japan. Storbritannias økonomi har knapt vokst i det hele tatt, skriver the Economist. Aftenposten publiserer et innlegg av ökonomiprofessor Kalle Moene ved Universitet i Oslo, der han reiser spörsmålet om forfallet i USA er ökonomenes skyld. Han bygger innlegget på Princeton-ökonomens bok «Economics in America.» Moene spör om hvorfor det gikk så galt i ulikhetenes land. Economist reiser spörsmålet om USA kan fortsette den sterke veksten. En nøkkelrolle var en generøs pandemisk amerikansk stimulans,på hele 26 prosent av BNP. Dette var dobbelt så høy som gjennomsnittet i de rike industrilandene, skriver the Economist.

Presidentvalg i år

The Economist Magazine har i to utgivelser i mars og april analysert internasjonal ökonomi med fokus på Europa og USA. Man har også sett på de statlige oljefondenes störrelse, der NBIM er nevnt men uteglemt i «oljefondenes eliteserie». Economist har også en utmerket artikkel om «Oil in a dangerous climate», som Nordens Nyheter anbefaler. Norsk presse viste nylig frem kjente norske medieaktörer, der ingen av de store mediene i Norge har kommentert Economists undersökelser om verdensökonomien. Norges Banks Investment Management(NBIM) havner trolig på en trettiandre på listen over verdens störste oljefond.Produksjonen av olje og gass går fortsatt for fullt i USA, Norge og i de arabiske land.

Verdens störste investeringsfond

(Her er Public Investment funds med de tolv störste investeringsfondene(capital deployed i dollars/bnp 2023. Sovereign Wealth Fund Institute).

Saudi Arabia(PiF) 30
Singapore(GIC) 20
UAE(Mobadala 17
UAE (AIDA) 13
Canada(CPP) 9
Canada(BCI) 7
Singapore(Tamasek) 6
Quatar(QIA) 5
UAE(ADQ) 5
Canada(OTPP) 4
NBIM(Norges Bank) 1,7

NBIM(Norges Banks Investment Fund kommer på 32 plass pålisten over störste statlige og private investeringsfond i verden.Kilde;SWFI)

Vi ser https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
Rankings by Total Assets
Rank Profile Total Assets Type Region
1. Federal Reserve System $7,866,664,000,000 Central Bank North America
2. Industrial & Commercial Bank of China $6,071,691,009,422 Bank Asia
3. China Construction Bank Corp $5,339,132,807,008 Bank Asia
4. Agricultural Bank of China $5,288,049,140,615 Bank Asia
5. Bank of Japan $5,156,691,776,599 Central Bank Asia
6. People’s Bank of China $5,144,760,000,000 Central Bank Asia
7. Bank of China $4,338,504,776,320 Bank Asia
8. Federal National Mortgage Association $4,329,380,000,000 State Owned Enterprise North America
9. JPMorgan Chase & Co $3,868,240,000,000 Financial Holding Company North America
10. Bank of America $3,123,198,000,000 Financial Holding Company North America
11. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation $3,079,150,000,000 Financial Holding Company Asia
12. HSBC Holdings $3,041,476,000,000 Financial Holding Company Europe
13. BNP Paribas $2,909,076,379,860 Financial Holding Company Europe
14. Social Security Trust Funds $2,800,943,834,728 Public Pension North America
15. Japan Post $2,701,580,000,000 Financial Holding Company Asia
16. Deutsche Bundesbank $2,684,748,269,640 Central Bank Europe
17. Credit Agricole $2,612,639,693,160 Financial Holding Company Europe
18. China Development Bank $2,534,803,410,518 Development Bank Asia
19. Citigroup $2,455,113,000,000 Financial Holding Company North America
20. Bank of France $2,306,543,661,200 Central Bank Europe
21. Federal Home Loan Mortgage Corporation $2,203,623,000,000 State Owned Enterprise North America
22. Sumitomo Mitsui Financial Group $2,195,330,000,000 Financial Holding Company Asia
23. Postal Savings Bank of China $2,124,040,378,150 Bank Asia
24. Wells Fargo $1,959,543,000,000 Financial Holding Company North America
25. Barclays $1,955,692,576,580 Bank Europe
26. Bank of Communications $1,939,022,783,280 Bank Asia
27. Banco Santander $1,930,745,442,180 Bank Europe
28. Mizuho Financial Group $1,840,751,438,902 Financial Holding Company Asia
29. Societe Generale $1,719,004,975,800 Bank Europe
30. UBS Group AG $1,678,780,000,000 Bank Europe
31. Groupe BPCE $1,654,529,497,110 Bank Europe
32. Norway Government Pension Fund Global $1,648,082,769,953 Sovereign Wealth Fund Europe
33. Government Pension Investment Fund Japan $1,604,808,000,606 Public Pension Asia
34. Goldman Sachs $1,571,386,000,000 Financial Holding Company North America
35. Bank of Italy $1,552,899,487,941 Central Bank Europe
36. Ping An Insurance $1,503,340,967,957 Insurance Asia
37. China Merchants Bank Company Limited $1,493,363,455,964 Bank Asia
38. Royal Bank of Canada $1,477,965,817,856 Bank North America
39. TD Bank $1,451,006,089,440 Bank North America
40. Deutsche Bank AG $1,416,097,094,580 Bank Europe.

Fler jobber i USA

Economist skriver at det var ökende innenlandsk etterspörsel mer enn underskudd i utenrikshandelen, som har fört til veksten i amerikansk ökonomi. En årsak er at USA etter 2010 var netto eksportör av energi. Republikanernes presidentkandiat Donald Trump,sier ifölge Economist, at han vil öke tollen på import til USA med ti prosent og det engelskspråklige tidsskriftet skriver at denne ökningen bare er en begynnelse dersom Trump kommer til makten. Trump truer nå Federal Reserves uavhengige rolle, ifölge The Ecoomist. Tidsskriftet skriver at Amerika har blomstret fordi selskaper og dets arbeiderne har innovert og tilpasset seg en verden i rask endring. Hvis den neste presidenten ikke anerkjenner det,vil Amerikas oppblåste økonomi kunne ende med deflasjon.

Kilde The Economist 16. mars 2024. Oversettelse til norsk: Erik Heming.
President Donald Trump fotografert i forrige presidentperiode(Gov. US)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*