Paululcke er øverste sjef i matvarekonsernet Nestle, som er oljefondets største aksjepost inn i 2016( Foto: Nestle)
Paul Bulcke er øverste sjef i matvarekonsernet Nestle, som er oljefondets største aksjepost inn i 2016(Foto: Nestle)

Norges Banks største aksjeposter utgjør 487, 4 milliarder kroner, et beløp som tilsvarer verdiøkningen på oljefondet det siste halve året. Beløpet utgjør 6,6 prosent av oljefondets verdi 4. januar 2016. Gjennomsnittlig kursnedgang for aksjene er 4 prosent, noe som tilsvarer et urealisert tap på 19.5 milliarder kroner på årsbasis fra 4. januar 2015 til 4. januar 2016 i henhold til Nordens Nyheters analyse. Oljeaksjer har falt det siste året viser tall fra Euroinvestor. Bilaksjer som Daimler, BMW har steget sammen med sveitsisk  legemiddelindustri i henhold til statistikk fra Euroinvestor. Apple-aksjen viser også tilbakegang. Nordens Nyheter har analysert oljefondets tjue største aksjeposter. Mandag falt børsene i Kina med  sju prosent.

Nestle fortsatt størst

Sveitsiske Nestle er fortsatt oljefondets største aksjepost, med en investering på nær 48 milliarder kroner. Fondet har investert 31,4 milliarder kroner i det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, der NBIM eier 7,01 prosent av det amerikanske selskapet. Oljeselskapene Shell (-30,4 prosent), Conoco Philips( – 32,3 prosent), Shell( -30,4 %) og Chevron( -25,8) er de store taperne i oljefondets portefølje. Oljefondet og amerikanske BlackRock betraktes av mange som en aksjegruppe i store selskaper.

Her er oljefondets tjue største aksjeposter( med forbehold for at Norges Banks offisielle tall ikke offentliggjøres før i mars 2016):

Nestle 47,9 mrd. eier 2,7 prosent, aksjer opp 1,1 prosent på årsbasis
Novartis 36,3 mrd. eier 1,93 prosent, aksjer ned 7 prosent på årsbasis
Apple 35,5 mrd eier 2,02 prosent, aksjer ned 3,7 prosent på årsbais
BlackRock 31,4 mrd eier 7,01 prosent, aksjer ned 4,5 prosent på årsbasis
Roche Holding 28,6 mrd, norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer opp 15 prosent på årsbasis

HSBC 24,7 mrd. norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer ned 9,7 prosent på årsbasis
Daimler AG 22,6 prosent, eier 3,39 prosent,opp 7,5 prosent på årsbasis
Exxon Mobile 21,3 milliarder %, eier 0,73 %, – 16 % på ett år.
Sanofi 19,8 milliarder, norsk eierandel 2,18 %, aksjer opp 9,8 % på ett år
BP Group 18,9 mrd eier 2,10 prosent,aksjer ned 15 % på årsbasis

Total 17,9 mrd, NBIM eier1,95 %, aksjekurs minus 4,1 % på ett år
BG Group 17,3 mrd, NBIM eier 5 prosent, aksjer opp 12,9 prosent på ett år
Credit Suisse 17,3 milliarder, NBIM eier 5,69 prosent, aksjer ned 13,2 prosent på ett år
Wells Fargo 16 mrd, NBIM eier 0,75 prosent, aksjen opp 3,2 prosent på ett år
BNP Paribas 15,8 milliarder, NBIM eier 2,74 %, aksjekurs pluss 3,9 prosent på ett år

BMW 15,3 milliarder eier 3,02 prosent, aksjer opp 7,5 % på ett år
Chevron 12,2 milliarder, eier 0,77 %, -25,8 % på ett år.
Bank of America 10,8 milliarder, eier 0,77 %, – 6 prosent på ett år
ABB 6,8 milliarder, norsk eierandel 1,84 %, aksjekurs ned 11,8 % på årsbasis
Conoco Phillips 2,2 milliarder,eier 0,77 %, aksjer- 32,3 prosent på ett år
,
Langsiktig investor

Olje, mat, legemidler, bil og IT utgjør fortsatt de største aksjepostene for Norges Banks Investment Management. Norges Bank er sammen med amerikanske Black Rock, blitt en av verdens største globale aktører på aksjemarkedet. Den norsk- amerikanske børsgruppen er blitt er dominerende minoritetsaksjonær i Nestle, Apple, Novartis, Roche Holding, HSBC, Daimler, Sanofi og Shell/BG Group. Norges Bank er også blitt store aksjonærer i den sveitiske banken Credit Suisse der fondet eier 5,69%. Oljefondet satser 52 milliarder kroner tilsammen i Royal Dutch Shell og britiske BG Group, som skal fusjoneres. Fondet satser hele 47 milliarder i sveitsiske Nestle som er fondets største enkeltstående aksjepost.

Satser på Sveits

Paul Bulcke er administrerende direktør og i sveitsiske Nestlé SA Han har sittet i styret i L’Oréal SA , som er største eier i legemiddelselskapet Sanofi. Norges Bank er idag største minoritetsaksjonær i verdens største matvarekonsern Nestle med base i Sveits og eier idag 2,72 prosent av selskapet. Norges Bank er også størst i storbanken Credit Suisse, som er nest størst i Nestle med 1,17 %. Amerikanske Black Rock er tredje størst med 0,94 prosent.

Krise for oljeselskaper

Den største «gruppen» i Norges Banks portefølje er Royal Dutch Shell og britiske BG Group, som etter planen skal fusjonere. NBIM har  aksjer for 29,3 milliarder kroner i Shell og 22,2 milliarder kroner i BG Group. Black Rock/ Norges Bank-gruppen styrer aksjer for 19,67 % i selskapet, der Nederlands Centraal Institute voor Energiwerke har 43,9 %. Nederlenderen Ben van Beurden(57) har overtatt som konserndirektør, med finske Jorma Ollila, tidligere Nokia-sjef, som styreleder i krisetider for oljeselskapene. BP( British Petroleum) med svenske Carl-Henric Svanberg som styreleder, er fortsatt blant fondets ti største investeringer.

Lønnsomme medisiner

Novartis AG, som er et av verdens største legemiddelkonsern, eies med 10,43 % av samarbeidspaartnerne «Black Rock/ Norges Bank». Norges Bank er fjerde størst med en eierandel på 2 prosent, mens Black Rock bare har 0,74 prosent. Men sammen med samarbeidende selskaper har de totalt 10,43 prosent, mens Novartis AG har 5,01 % og Sandoz 3,34 %. I den sveitsiske legemiddelprodusenten Roche  Holding Ltd er Norges Banks rolle enda mer fremtredende. NBIM er største eier med 2,06 prosent, mens Vanguard( BlackRock) og Credit Susisse(NIM størst) eier 1,88 respektive 1,19 prosent. NBIM er også store i den sveitsiske banken UBS, som eier 1,19 prosent, mens Black Rock har 0,83 prosent. Dermed er Norges Bank/ Black Rock største enkelteier med 7,15 prosent.

Apple på tredjeplass

Det amerikanske Apple-konsernet var Norges Banks nest største enkeltinvestering med 43, 2 milliarder kroner,men er nede i 35,5  milliarder kroner. Konsernsjef Timothy D. Cook er fortsatt ledende på markedet for mobiltelefoner med i-phone 6. Apples største aksjonær er Vanguard Group med 5,74 prosent. Vanguard og State Street funds(3,9%) samarbeider med Black Rock Advisors. Investeringen i Black Rock er trolig oljefondets mest fremtidsrettede investering. Norges Bank er nest største eier i det amerikanske investeringsselskapet, med 7,27 prosent etter PNC Bank( som er et Black Rock-selskap). Norges Bank og samarbeidende amerikanske selskaper har 29% i Black Rock, som er bygget opp fra grunnen av finansmannen Larry D. Fink.

Bil opp og olje ned

Kuweit Investment Authority og Norges Bank er de to største aksjonærene i den tyske bilprodusenten Daimler AG. BlackRock og Norges Bank har tilsammen 7,6 prosent i Daimler og er dermed største eier foran Kuweit Investment. Et liknende forhold gjelder i den franske storbanken Societe Generale, der Norges Banks Investment Management er nest største eier etter Luxor Investment, med 2,22 prosent. Det europeiske investeringsselskapet Luxor eier 6 prosent. I britiske Barclays Bank finner vi et liknende forhold. Her er Quatar Holding størst med 6,06 prosent, mens Capital Research har 5,36 prosent. Black Rock og Norges Bank er tredje største eier med tilsammen 5,3 prosent. I den franske legemiddelgiganten Sanofi, hadde oljefondet investert 22 milliarder kroner,men er nede i 19,8 milliarder kroner. Her er Nestles datterselskap L`Oreal størst med 9,03 prosent. Nestles konsernsjef Paul Bulcke i Nestle, har som kjent sittet i Sanofis styre i flere år.Norges Bank er nest størst med 2,25 prosent. Største eier i LÒreal er familien Bettecourt(33,2 %), mens Nestle eier 23,2 prosent med Norges Bank på tredje plass med bare 1,3 %, med Black Rock på fjerdeplass, skriver Nordens Nyheter i en analyse. Tesla Motor cars har steget 9 prosent på børsen, men oljefondet har bare investert vel en milliard kroner i dette amerikanske selskapet

CEO Paul Bulcke er toppsjef i Nestle, som er verdens største matvarekonsern. Det norske oljefondet satser nesten femti milliarder kroner av oljepengene på dette selskapet( Foto: Nestle)
CEO Paul Bulcke er toppsjef i Nestle, verdens største matvarekonsern. Det norske oljefondet satser nesten femti milliarder kroner av oljepengene på dette sveitsiske  selskapet.  (Foto: Nestle)

.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*