Skipsreder Johan Fredriksen kan være undervurdert.

Skipsreder John Fredriksen er ifølge Kapital Nordens nest rikeste næringslivsleder. Siviløkonom Stefan Persson(72), siviløkonom fra Lunds Universitet, er ifølge Forbes.com, Nordens rikeste, med en formue på 137,3 milliarder norske kroner. Tidsskriftet Kapital og tidsskriftet Forbes i USA, har ulike vurderinger av norske topplederes formuer. Tall for Stein Erik Hagens, Odd Reitans og Johan Johanssons, formuer, ganske like i Kapitals og amerikanske Forbes lister. Nordens Nyheter har gått gjennom verdens 1500 rikeste toppledere for 2018 og Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Resultatavviket er overraskende, skriver Nordic News.

Være uten å synes

Marcus og Jacob Wallenberg jr. lever ettter ordspråket » Att vara utan att synas.» Ingen av Wallenbergs vikgtigste  arvinger er å finne på listen over verdens 1500 rikeste næringslivledere. Årsaken er ikke beskjedenehet, men atderes eierskap er lagt til stiftelser og selskaper som vi kjenner godt , og flere av dem eies av investereingselskapetInvestor AB i Stockholm. Kapitals største bommert kan være vurderingen av kyprioten Johan Fredriksens formue. Trygve Hegnar fastslår hans formue til 113 milliarder kroner, mens amerikanske Forbers kriver at han har 57,2 milliarder kroner i formue i 2018. Her venter Nordens Nyheter på en forklaring fra bladet Kapital før vi går videre.

Nordens rikeste

Dersom bladet Kapital har rett, er nordmannen John Fredriksen(p.t. Kypriot) Nordens nest rikeste etter tidligere styreleder Stefan Persson i Hennes 6 Mauritz. Fredriksen er nr. 228 på Forbes liste over verdens rikeste toppledere. Kapitals vurdering av Odd Reitan i Rema 1000 er en formue på 43,7 milliarder kroner, mens Forbes anslår at han har en for,ue på 53,9 milliarder kroner. Reitans verdi er altså sterkt undervurdert. Johan Johansson i Norgesgruppen har ifølge Kapital en formue på 40 milliarder kroner, mens Forbes anslår 35,9 milliarder. Finansmannen Kjell Inge Røkke anslås å ha en formue på39,9 milliarder NOK av Kapital, mens Forbes har en verdivurdering på 28,6 milliarder kroner. Stein Erik Hagens formue i 2018 er i henhold til Kapital 25 milliarder kroner,mens Forbes fastslår formuen til 20, 4 milliarder kroner. Kapitals verdivurdering av skipsreder Torstein Hagen avviker sterkt fra Forbes fastsettelse av Hagens Formue. Kapital skriver i sin seneste utgave(400 rikstese nordmenn) at Hagen har en formue på 52 milliarder kroner. Det amerikanske tidskriftet Forbes fastslår hans formue til 18 miliarder kroner. Han er verdens 1103 rikeste ifølge det amerikanske tidsskriftet. Hotelleier Petter Stordalen anslås av Kapital å ha en formue på 25,6 milliarder kroner. Ifølge tidsskriftet Forbes er Petter Stordalen den siste nordmannen på listen over verdens 1500 riskeste. Forbes.com anslår hans formue i 2018 til 14,7 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter.

Bare en islending

Svenskene har 16 toppledere blandt Verdens rikeste toppledere. Norge har elleven slike ledere og har hatt en kraftig økning de siste årene. Danmark har 9 ledere blant verdens 1500 rikeste toppledere, Finland har 3 mens Island har 1 toppleder i dette «fine selskapet». Han heter Thor Bjørolfsson(51) og har en formue ifølge Forbes på 16,3 milliarder norske kroner, skriver Nordens Nyheter.

Seksten toppledere

Svenskene har 16 toppledere blandt Verdens rikeste toppledere. Norge har elleven slike ledere og har hatt en kraftig økning de siste årene. Danmark har 9 ledere blant verdens 1500 rikeste toppledere, Finland har 3 mens Island har 1 toppleder i dette «fine selskapet». Han heter Thor Bjørolfsson(51) og har en formue ifølge Forbes på 16,3 milliarder norske kroner, skriver Nordens Nyheter. Nordens rikeste toppleer er som nevnt Stefan persson fra Sverige med en formue på 137,3 milliarder norske kroner. På andre plass er Hans Rausing med aksjer i forpakningsselskapet Tetra Pak Ab i Lund i Skåne, med 102 milliarder kroner i formue. På 185 plass finner vi svenske Melker Shorling som har 67,8 milliarder norske kroner i formue. Han har aksjer i bl.a. Securitas AB.    Deretter finner vi danske Anders Holch Povlsen( Health Care) med en formue på 60  milliarder norske kroner.  Svenske Fredrik Paulsen på 211. plass har 59,7 milliarder i formue.

 

 

Sprik om Fredriksens formue

Skipsreder John Fredriksen fra Kypros har 57,2 milliarder NOK i formue(Forbes) mens Kapital mener han har 113 milliarder NOK i formue. På de neste plassene finner vi tre søsken Rausing med vel 50 milliarder kroner i formue hver. De aier aksjer i tetra Pak AB i Lund( Forpaksninsforetak. Stein erik hagen ligger på 965 plass på Forbes liste over verdens rikeste med en formue påvel 20 milliarder norske kroner. Kapital hevder han har en formue på 25 milliarder NOK.  Finansmannen Kjell inge røkke ligger på 652 plass på Forbes liste. Her har han en formue på 28,6 milliarder NOK, mens Kapital hevder han har en formue på 40 milliaarder norske kroner.  Sistemann på Forbes-listen er hotellkongen Petter Stordalen som har en formue på 14,7 milliarder NOk ifølge Forbes. Kapital hevder at hans formue er NOK 25,6 milliarder NOK, skriver Nordic News.

«Svensk alt sammen»

Svenskene har 16 toppledere blandt Verdens rikeste toppledere. Norge har 11 ledere på listen og har hatt en kraftig økning de siste årene. Danmark har 9 ledere blant verdens 1500 rikeste toppledere, Finland har 3 mens Island har 1 toppleder i dette «fine selskapet». Hans navn er Thor Bjørolfsson(51) og har en formue ifølge Forbes på 16,3 milliarder norske kroner, skriver Nordens Nyheter.

Kilder: Forbes, Kapital, Nordens Nyheter. Bruk av DnB`s valutakalkulator på Internett.

Kjell Inge Røkke har lavere formue enn tidsskriffet Kapitals anslag

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*