Nordisk Råds miljøpris skal utdeles(Fotocredit Johner)

Utplanting av ålegras i Danmark, gjenetablering av drenerte våtmarker på Island, Sveriges eldste eksisterende UNESCO-biosfæreområde og en frivillig forening som restaurerer elver og vassdrag i Finland. I alt er seks prosjekter nominert til Nordisk råds miljøpris 2022, som i år retter søkelyset mot naturbaserte løsninger.

Naturen er en grunnleggende forutsetning for all menneskelig aktivitet. Skogene, det åpne landskapet, parkene og hagene våre og andre økosystemer knyttet til global oppvarming, energiforsyning, vannforsyning, matproduksjon, byplanlegging og helse. Å beskytte, bevare og styrke naturen har i miljødebatten ofte blitt sett som en utfordring med en sosial eller økonomisk slagside, men sånn trenger det overhodet ikke å være. Naturbaserte løsninger styrker ikke bare miljøet og det biologiske mangfoldet, de kan også planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi. Derfor er årets tema for Nordisk råds miljøpris naturbaserte løsninger, og i dag ble de nominerte offentliggjort på et seminar om nettopp naturbaserte løsninger i Nordens hus på Færøyene. 

Seks nominerte

De nominerte til Nordisk råds miljøpris 2022 er:Sund Vejle Fjord (Danmark)Virho – Vårdförening för strömvatten (Finland)Louise Lynge (Grønland)Votlendissjóður – det islandske våtmarksfondet (Island)Kristianstads Vattenrike (Sverige)Mariehamn by for Nabbens våtmark (Åland)

Vinneren presenteres i november

Vinneren av Nordisk råds miljøpris 2022 offentliggjøres 1. november i Helsingfors i forbindelse med Nordisk råds sesjon. Vinneren mottar prisstatuetten Nordlys og 300.000 danske kroner.

Om årets tema

Årets tema er “naturbaserte løsninger – et allsidig svar på samfunnets miljøutfordringer”. Med dette temaet ønsker prisen å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning kan bidra med allsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig styrke menneskers helse og trivsel.

Naturbaserte løsninger støtter opp om FNs bærekraftmål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gjennom naturbaserte løsninger kan du også støtte opp om målene som er relatert til for eksempel helse og livskvalitet (3), rent vann og gode sanitærforhold (6), industri, innovasjon og infrastruktur (9), bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) og klimainnsats (13).

Utvikling av naturbaserte løsninger er prioritert av Nordisk ministerråd i rådets visjon for et grønt Norden.

Om Nordisk råds miljøpris

Nordisk råds miljøpris ble utdelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Alle kan innstille kandidater til prisen. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Vinneren belønnes med 300.000 DKK.

I år går Nordisk råds miljøpris til noen i Norden som har gjort en spesiell innsats for biodiversitets- og klimakrisen med en naturbasert løsning.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*