Det Helsingfors-eide energiselskapet Helen vil avslutte driften ved sitt Hanasaari kraftverk i Helsingfors 1. april 2023, sier Helsingfors borgermester Juhana Vartiainen, fotografert av Helsingfors stad til Nordens Nyheter.

Helsinki har lovet å bli karbonnøytral innen år 2030. For øyeblikket er byens mest bemerkelsesverdige kilde til direkte utslipp fjernvarme. Å stenge kullkraftverket i Hanasaari vil gi en betydelig utslippsreduksjon. Ifølge estimater vil Helsinkis totale utslipp reduseres med opptil 20 prosent, og Helens utslipp vil falle med 40 prosent. Nedleggelsen forventes å redusere nasjonale utslipp med om lag to prosent.

«Stengingen av Hanasaari-anlegget er en viktig og historisk endring for Helsingfors, Finland og til syvende og sist hele planeten. Byer over hele verden har inntatt en ledende rolle i kampen mot klimaendringer, og fremmer statlig handling med sin innsats. Helsinki ønsker å være en dristig forløper, både på nasjonalt og globalt nivå. Det faktum at vi resolutt har vært i stand til å gå videre med planene våre om å stenge et stort kullkraftverk i byen vår, midt i en forstyrrende verdenssituasjon, er en sterk indikator på vår besluttsomhet i dette området, sa han. Ordfører i Helsingfors Juhana Vartiainen.

Når det kullkraftverket er permanent stengt, vil en stor del av energien som brukes til å varme opp Helsingfors-hjem, genereres av Helens nye bioenergivarmeanlegg, som ligger i Helsinki-distriktet i Vuosaari. I fremtiden vil varmeproduksjonen omfatte mer spillvarmegjenvinning med bruk av varmepumper, i tillegg til for eksempel strømgenererende vann-, vind- og solkraftløsninger.

Klimanøytrale innen 2030

«Jeg er stolt av Helsingfors ambisiøse klimamål om å oppnå klimanøytralitet innen 2030 og det omfattende arbeidet vi gjør for å nå dette landemerkemålet. Nedstengingen av dette kullkraftverket er det største enkeltstående skrittet vi har tatt i vårt omfattende arbeid mot dette, sier Helsingfors varaordfører for bymiljø Anni Sinnemäki.

Helsingfors by har foretatt en foreløpig vurdering som undersøker muligheten for å bruke den kulturelt og historisk betydningsfulle kraftverksbygningen til en ny funksjon. Arkitekt Timo Penttilä begynte sin design av lokalene tilbake i 1962, og strukturen har vært i bruk siden 1974.

Mer analyser er imidlertid nødvendig før beslutninger om bruk av bygget og området rundt kan tas. Noen av de nødvendige tekniske og økonomiske undersøkelsene kan ikke utføres før anleggets energiproduksjon har stoppet opp.

Reisen mot målet fortsetter
«Å stenge Hanasaari kraftverk reduserer utslippene betraktelig og er også en utmerket demonstrasjon av hva slags virkningsfulle handlinger vi må fortsette å ta fremover. Ytterligere tiltak må nå bygge på denne gode utviklingen, hvis vi tar sikte på å nå utslippsreduksjonsmålene fastsatt i Helsinki City-strategien, sier Kaisa-Reeta Koskinen, prosjektleder for Helsingfors bys utslippsreduksjonsprogram.

Det vil også være behov for betydelige tiltak for å redusere utslippene i fremtiden. Helsinkis karbonnøytrale handlingsplan ble fornyet i 2022 for å fokusere spesielt på de mest effektive tiltakene for å nå byens utslippsmål. Fremover krever beregning av totale utslipp at det settes inn tiltak på hvert av satsingsområdene i Bystrategien, nemlig varme, transport og anlegg. Dette vil gjøre det mulig for byen Helsingfors å nå sitt karbonnøytralitetsmål innenfor den målsatte tidsrammen.

Forespørsler:
Teresa Salminen, seniorrådgiver for Helsingfors ordfører Juhana Vartiainen
tlf: +358 40 865 6961
teresa.salminen@hel.fi

Julianna Kentala, spesialrådgiver for Helsingfors varaordfører Anni Sinnemäki
tlf: +358 40 1828243
julianna.kentala@hel.fi

Kaisa-Reeta Koskinen, prosjektleder for utslippsreduksjonsprogram
tlf: +358 09 310 22816
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

Byen Helsinki
city.helsinki@hel.fi
www.hel.fi

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*