USA har fortsatt et forsprang på Kina når det gjelder vekst for globale IT-bedrifter. Apple er den største av det statlige norske oljefondets investeringer i globale IT-selskaper. Nordens Nyheter har gjort en undersøkelse  tjue største IT-selskaper basert på MIT Technologys liste over verdens største teknologiselskaper per jan/feb 2019. Apple, Amazon,og Alphabet er oljefondets tre største investeringer i globale teknologiselskaper. Oljefondets største kinesiske investering er 58 milliarder kroner i Alibaba Group Holding,registert på Cayman Islands, ifølge 4Traders.com.Nordens Nyheter har i tidligere artikiler pekt på at   sine IT-selskaper i skatteparadiser på Bermuda og Cayman Islands.

Øker mest i USA

Det norske oljefondet øker mest i Amazon.com. Inc. Fondets investering i dette selskapet er 54,7 milliarder kroner i 2018, med en eierandel på 0,86%. Fonder har økt sin eierandel med 32,8 milliarder kroner siden 2016, ifølge Nordens Nyheters beregninger. Fondets inevestering i Apple Inc. Er på 62,7 milliarder kroner , som er en økning med 12,5 milliarder kroner fra 2016. Oljefondet har økt sin i Alpabet, morselskap til Google, med 21 milliarder kroner fra 2016 til og med 2018.

Solgte i Facebook

Oljefondet i Norge har økt sin investering i Facebook Inc. Med 11 milliarder kroner på to år(2016-2018). I 2018 hadde fondet investert 29,8 milliarder kroner i facebook, et beløp som ble reduset til 27 milliarder kroner i 2018. Direktør Yngve Slyngstad i NBIM var åpenbart nervøs for kritikken som ble rettet mot Facebook fra Kongressen i USA. Netflix er et selskap som Oljefondet satser alt mer på. Investeringen i 2018 var på 10, 1 milliarder kroner, og dette er enøking med 7 milliarder kroner fra 2016. Amerikanske Booking Holdings Inc. Er et selskap som oljefondet har investert 6,6 milliarder kroner i i 2018. Salesforce.com Inc. Eret annet IT-selskap, som oljefondet sater på. I 2016 satset fondet 3 milliarder kroner på selskapet, og økte til 7, 9 milliarder i 2018. Kinesiske Technical Holdings Ltd(registrert på Cayman Islands) fikk 26, 3 milliarder i norsk oljekapital, etter en investering på 15,4 milliarder kroner i 2016. Art Financial er eide av Alibaba. Baidu Inc. Er registert på Cayman Island, med en investering på 4.8 milliarder kroner fra oljefondet i 2018.

Registrert på Cayman Islands

Den største kineiske IT-investeringen i Kina er satsingen i Alibaba Group Holding Ltd. På 16,6 milliarder nroske kroner. Dette selskapet er kinesisk, men juridisk registert på Cayman Islands. Nordens Nyheter har i flerfe artikler skrevet at det ikke er gitt at det foreligger skatteunndragelser selvom et selskap er registert i et skatteparadis. Tencent Holdings Ltd. er oljefondets nest største IT-investering i kina med 15,4 milliarder kroner. En statlig norsk investering i J.D. Com Inc i 2018 er på 1,7 milliarder kroner, der selskapet er registert på Cayman Islands,Nordens Nyheter henviser til seneste utgave av MIT Technology Review, dersom man ønsker fler opplsyninger om verdens 20 største IT-selskaper utarbeidet av nettopp MIT Technolfy Review, skriver Noric News.

Kinesisk sensur

MIT Technology Review skriver om den kineiske sensuren på internetti sin seneste utgave. Tencent Inc har hovedkontor i Schenzhen iKina. Alibaba og datterselskapet Ant Financial, er registrert iHanzouh. Bare Baidu har hovedkvarter i i Beijing Zongguancun, som erkineserenes Sillicon Valley. Det kinesiske regimet bygger ofte utsåkalte «firewalls» og stenger dermed tilgangen til kineiskinternett. Kineiske internett-brukere reagerer annerledes enn ivestlige land. Den tidligere sjefen for Google i Kina, Kai-Fu Leesier ifølge MIT Technology Review, at folk i Kina reagererannerledes og at nye nettaviser ofte ses på som «gladiatorerer idet gamle Rom, som måtte kjempe og tape til slutt.»

Debatt om Huawei

HuaweiTechnologies Co. Ltd. er en kinesisk leverandør av utstyr tiltelekommunikasjon, herunder mobiltelefoner. Selskapet ble etablert i1987 av Ren Zhengfei, og ligger i Shenzhen i provinsen Guangdong iFolkerepublikken Kina. Selskapet er privateid, og har pr. 2015 over170 000 ansatte.  Selskapet har levert strategisk sensisitivtIT-utstyr til Telia og Telenor i Norden de seneste årene.

Huaweis Shareholders  
( Kilde 4Traders.com)
Name Equities %
Hangzhou Dinglong Enterprise Management Co., Ltd. 76,544,114 12.3%
Pan Jing Tang 29,138,583 4.69%
Qiang Fu 23,076,708 3.71%
Capital Media International Co. Ltd. 21,300,000 3.43%
Shantou Gaojia Software Development Co. Ltd. 20,782,080 3.34%
Qing Guang Chen 19,520,000 3.14%
Qun Zhu 18,051,180 2.90%
Huzhou Zhongzhi Zeyuan Investment Management LP 15,613,582 2.51%
Huzhou Rongcheng Investment Management Partnership LP 15,612,412 2.51%
Huzhou Zetong Investment Management LP 15,612,412 2.51%

China boasts nine of the worlds largest Tech companies

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*