Astrid S. Brunt sitter i styret i Nord Poll fra Statnett
Astrid S. Brunt sitter i styret i Nord Poll fra Statnett

Nord Pool får millionbot for kartellvirksomhet. Kraftbørsen Nord Pool Spot (NPS) bøtelegges for konkurransehemmende virksomhet av EU-kommisjonen. Børsen får en bot på vel 2,3 millioner euro,som tilsvarer 19 millioner kroner, mens europeiske EPEX bøtelegges for 3,6 millioner euro. EU mener de to i en periode var enige om ikke å konkurrere. Nord Pool eies av bl.a. Statnett, med Astrid S. Brunt som norsk styremedlem, skriver Nordens Nyheter.

Kraftbørser er viktige for effektive elektrisitetsmarkeder. I en tid der de fleste europeiske forbrukere er bekymret for stigende strømpriser, er jeg spesielt fornøyd med at vi har fått en slutt på enigheten om markedsdeling mellom EPEX og Nord Pool Spot,skriver EUs konkurransekommissær Joaquín Almunia i en pressemelding. Et ledende marked

Nord Pool Spot er det ledende kraftmarkedet i Europa og tilbyr både dag-fremover og intradag-markeder til sine kunder. 370 selskaper fra 20 land handler på markedet. I 2013 hadde konsernet en samlet kraftproduksjon på 493 TWh, som inkluderer auksjonen volum i det britiske markedet N2EX. Nord Pool Spot AS eies av de nordiske systemansvarlige nettselskapene Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk og de ??baltiske systemansvarlige nettselskapene Elering, Litgrid og Augstsprieguma tikls (AST). Nord Pool Spot AS har konsesjon fra Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) til å organisere og drive en markedsplass for handel av kraft, og av det norske Olje-og energidepartementet for å legge til rette for kraftmarkedet med utlandet.

Bryter EØS-avtalen

Denne oppførselen bryter med EUs konkurranseregler som forbyr karteller og begrensende praksis, opplyser EU-kommisjonen om reglene som også gjelder i EØS-avtalen. EU-kommisjonen mener reglene ble brutt i en periode på minst sju måneder fra 2011 til 2012. EFTAs overvåkingsorgan ESA gjennomførte en uanmeldt inspeksjon hos NPS i februar 2012. EUs konkurransemyndigheter mener et IT-samarbeid mellom kraftbørsene ble utvidet til også å omfatte samarbeid som hemmet fri konkurranse. Nordens Nyheter har skrevet en rekke artikler om et muligprissamarbeid, som nå altså er bekreftet.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*