Henrikki Talvitie er konsesrnsjef i St1 Nordic med hovedkontor i Helsinki(Foto: St1 Nordic)

St1 fokuserer på markedsføringsaktiviteter for drivstoff samt oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell vindkraft. Konsernet har 1300 St1- og Shell-bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland. St1 har hovedkontor i Helsingfors og rundt 770 ansatte i Norge, Sverige og Finland. I 2015 kjøpte det finske selskapet St1 opp Shells 420 stasjoner i Norge. De drives fortsatt på lisens fra det mektige oljeselskapet, skriver Nordens Nyheter

Miika Eerola er blitt utnevnt som ny administrerende direktør i St1 Refinery i Gøteborg, Sverige. Han vil begynne i stillingen 1. februar 2021. Miika Eerola har jobbet i den internasjonale oljesektoren siden tidlig på 2000-tallet, og vil begynne i sin nye rolle etter å ha jobbet som Senior Vice President i selskapet MOL Group Downstream Division i Ungarn siden 2013. St1Nordic Oy er et nordisk energikonsern som jobber med bærekraftige energiløsninger, skriver Nordens Nyheter.

For å sikre kontinuitet og en smidig overgang, vil Mikael Öberg fungere som Managing Director i St1 Refinery Ab i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021. I mellomtiden vil den nåværende administrerende direktøren, Bo-Erik Svensson, fokusere på overgangen og fungere som rådgiver for Refinery Chairman of the Board før han går ut i pensjon våren 2021.

– Jeg vil gjerne takke Bo-Erik for hans lange karriere hos oss. Han startet raffineriets overgang inn i æraen for bioraffinering. Dette er et godt tidspunkt for Miika å ta over, og videreutvikle raffineriet i en mer bærekraftig retning. Jeg er veldig glad for å ha Miika om bord, sier administrerende direktør i St1 Nordic Oy, Henrikki Talvitie som også er konsernsjef ved hovedkontoret i Helsingfors.

Nordisk energikonsern

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern som har som visjon å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Konsernet forsker på og utvikler økonomisk og miljømessig bærekraftige energiløsninger. St1 fokuserer på markedsføringsaktiviteter for drivstoff, oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell vindkraft. Konsernet har 1300 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge. St1 har hovedkontor i Helsingfors og har i dag 770 ansatte,skriver konsesrnsjef Henrikki Talvitie i St1 Nordic Oy www.st1.com,

Et ansvarlig selskap må alltid legge vekt på å se helhetsbildet. Vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i verden, og forstå hva kundene vil trenge i fremtiden. Vi bygger den voksende energivirksomheten vår på nordiske samfunnsverdier. Som nordisk samfunnsborger tror vi på åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet – som resulterer i likeverdig utdanning og helseomsorg.

St1s visjon er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet.

Nøkkelen til de solide resultatene er kombinasjonen av de enestående medarbeiderne, samarbeidspartnerne, forretningsteknologiene og finansieringstjenestene våre, samt kontantstrømmen og egenkapitalavkastningen vår. Den økonomiske utviklingen vår muliggjør nye, bærekraftige investeringer i fornybar energi. Engasjementet for erstatning av fossilt drivstoff ligger også bak vår forskning på og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Basert på en slik forståelse samt etterspørsel løser vi globale energiutfordringer ved å bevege oss fra en fossilbasert til en bærekraftig verden. Vi legger vekt på at alt vi gjør i hele verdikjeden, skal være basert på vinnermentalitet og engasjement.

Nordisk samfunnsansvar

Et ansvarlig selskap må alltid legge vekt på å se helhetsbildet. Vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i verden, og forstå hva kundene vil trenge i fremtiden. Vi bygger den voksende energivirksomheten vår på nordiske samfunnsverdier. Som nordisk samfunnsborger tror vi på åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet – som resulterer i likeverdig utdanning og helseomsorg.

St1s visjon er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet.

Nøkkelen til de solide resultatene er kombinasjonen av de enestående medarbeiderne, samarbeidspartnerne, forretningsteknologiene og finansieringstjenestene våre, samt kontantstrømmen og egenkapitalavkastningen vår. Den økonomiske utviklingen vår muliggjør nye, bærekraftige investeringer i fornybar energi. Engasjementet for erstatning av fossilt drivstoff ligger også bak vår forskning på og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Basert på en slik forståelse samt etterspørsel løser vi globale energiutfordringer ved å bevege oss fra en fossilbasert til en bærekraftig verden. Vi legger vekt på at alt vi gjør i hele verdikjeden, skal være basert på vinnermentalitet og engasjement.

St1 Nordic overtok 420 Shell-stasjoner i Norge for fem år siden(Foto: Shell)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*