Banksjef Sergio Ermotti i  sveitsiske UBS er en av oljefondets favoritter(Foto:USB AG)
Banksjef Sergio Ermotti i sveitsiske UBS er en av oljefondets favoritter(Foto:USB AG)

Oljefondets største bankinvestering utenlands er 25 milliarder kroner i britiske HSBC, hele 16,5 milliarder kroner i franske Baque  Parisbas,14,3 milliarder i UBS og 12,9 milliarder kroner i Credit Suisse. Fondet har investert 5,5 milliarder kroner i russiske VTB Bank der   Norges Banks Investment Management eier nesten fem prosent. Sentralbankens oljefond har nesten like stor eierandel i prosent i de to  sveistiske bankene. Gjennomsnittlig eierandel i europeiske banker er 2,7 prosent, mens den gjennomsnittlige andelen i amerikanske banker er 0,51 prosent. Det betyr at fondets eierandel i de store bankene i Europa er over fem ganger så stor som i USA, skriver Nordens Nyheter.

Storbritannia, Frankrike og Sveits

Norge er mest eksponert i sveitsiske banker der oljefondet har flest penger og størst eierandel. Men størst relative eierandelen har Norges Bank i den russiske banken VTB Bank, viser Nordens Nyheters undersøkelse av Oljefondets aksjeinvesteringer. De fleste av oljepengene som satser i bank er investert i Europa, der Storbritannia, Frankrike og Sveits står for de største investeringene. Nordic News bringer en oversikt over NBIMs største bankinvesteringer i Europa, USA og Asia, som omfatter fondets ti største bankinvesteringer i de enkelte landene. Kilden for Nordens Nyheters oversikt er beholdsningstall fra Norges Bank fra januar 2014

Høyere eierandeler

Norges Bank er mest eksponert mot europeiske banker. Deretter kommer amerikanske, mens Kina og Japan ligger lenger bak. Men investeringene i bankaksjer i de største selskapene utgjør bare 4 prosent av oljefondets verdi på 5800 milliarder kroner onsdag. Oljefondet har aksjer for 111,6 milliarder kroner i fondets største bankinvesteringer i utlandet. NBIM har bare aksjer for 28 milliarder kroner i de ti største amerikanske bankene. Eierandelen i de europeiske storbankene er flere ganger så stor som i de amerikanske bankene,,og eierandelene er langt høyere viser Nordens Nyheters undersøkelse.

Russisk bank topper

Det norske oljefondets største eierandel i Europa i prosent er paradoksalt nok i den russiske VTB Bank OJSC med 4,6 prosent. Norges Banks beholdningsverdi på investeringen inn i 2014 var 5,5 milliarder kroner.Norges Banks største bankinvestering er i britiske HSBC Holdings der fondet satser 25 milliarder kroner og eier 1,99 prosent. Men det er i de sveitiske bankene at Norges Bank har juvelen i kronen. Norges Bank eier 4,38 prosent i Credit Suisse, der også den amerikanske partneren BlackRock er inne. Den norske investeringen i den sveitsiske banken er på 12,9 milliarder i henhold til Norges Bank. I USB satser Norges Banks Investment Management 14,3 milliarder og eier 3,22 prosent. Norske myndigheter må betale sin del av boten som denne banken har fått.

Største europeiske banker

Her er oljefondets investeringer i de ti største europeiske bankene ( Norges Banks beholdsningsverdier i januar 2014):
Milliarder kroner/eierandel i prosent

HSBC Holdings UK 25,0   1,99
BNP Parisbas , Fra . 16,5   2,80
UBS AG, Sveits          14,3    3,22
Credit Suisse, Sv.      12,9    4,38
Banco Santander       10,5    1,70
Barclays Bank              8,6     1,96
Banco Bilbao Viscaya 7,1    1,64
Societe Generale         5,7    2,04
VTB Bank OJSC          5,5    4,60
Deutsche Bank             5,5    1,86

Må betale bot

Britiske Barclays bank slipper foreløpig unna en europeisk gigantbot. Fem internasjonale storbanker er ilagt bøter på drøyt 23 milliarder kroner i et forlik etter påstander om rentefiksing i det internasjonale valutamarkedet.Sveitsiske UBS må punge ut med mest: 4,5 milliarder kroner til britiske og amerikanske finansmyndigheter i tillegg til 944 millioner i bot til den sveitsiske markedsregulatoren. Sistnevnte har også ilagt UBS en rekke betingelser og restriksjoner på hvordan valutahandelen skal drives i fremtiden. Også amerikanske JP Morgan og Citigroup og de britiske bankene HSBC og Royal Bank of Scotland (RBS) er med i forliket. I RBS og JP Morgan er flere hundre meglere suspendert eller sagt opp, og den ett år lange etterforskningen har strammet inn det nærmest uregulerte markedet, som er verdt rundt 34.000 milliarder kroner hver dag. Det var ventet at også Barclays skulle være en del av forliket, men det britiske finanstilsynet sier etterforskningen av banken fortsatt pågår. Dagens Næringsliv skriver feilaktig at det er den greske baken USB som har fått en del av boten.

Største amerikanske banker

Oljefondet har ikke investert i flere av de store amerikanske bankene, men i de ti største bankene har fondet satset 28 milliarder kroner med en langt lavere eierandel i gjennomsnitt enn i europeiske banker. Men den største amerikanske bankinvesteringen har Norges Bank i den tidligere kriserammede «bankboblebanken» Wells Fargo, som er på beina igjen. Vi bringer ikke oversikter fra Kina og Japan, men nevner at Norges Banks har investert 1,5 milliarder kroner Bank of China og har en eierandel på 0,19 %. I Japans største bank, Mitsubishi bank satser oljefondet 5,9 milliarder kroner med en eierandel på 1,05%. I den femte største banken Nomura satser fondet 1,7 milliarder eller 0,94 prosent. Her følger Norges Banks investeringer i de største amerikanske bankene. Tallene er hentet i Norges Bank og fra
desember 2013.

Wels Farco Corp      10,5    0,72
JP Morgan Chase       8,9    0,67
Bank of America        7,2     0,71
American Express     3,4    0,58
Goldman Sachs           1,8    0,36
Morgan Stanley           1,0    0,27
BBT Bank                      0.7     0,40
TD Bank                         0,3      –
EastWest Bank            0,3     0,79
Bank of New York     0,2     0,09

Nordens Nyheter gjør oppmerksom på at Norges Banks investeringer gjennom Oljefondet utgjøres av 60 prosent aksjer, 35 prosent rentepapirer og 5 prosent eiendom. Hele 45 prosent investeres i Europa, 35 prosent i Nord-Amerika, 16,5 prosent i Asia og 3,3 prosent i resten av verden. Den norske regjeringen kaller dette «finansinvesteringer» , der vi i Nordens Nyheter i flere tilfelle har påpekt at krysseierskap kan klassifisere investeringer som en direkte investering. Dette gjelder i særlig gra d om Norges Bank investerer i samme selskap med en alliert eller samarbeidspartner. Dette er ikke ulovlig , men gjør at investeringen får en annen karakter, der regjeringen i Oslo
bør vurdere å kreve styreplass i de enkelte selskaper. Dette kan på sikt gjøre Oslo til et internasjonalt finanssentrum med et oljefond som idag er på 5800 milliarder kroner.

Copyright: NNews/Nordensnyheter

CEO og styreformann i russiske VTB Bank kan glede seg over 5,5 milliarder kroner i investering fra oljefondet. Den norske regjeringens eierandel i den russiske banken er opp mot 5 prosent(Foto:VTB)
CEO og styreformann i russiske VTB Bank kan glede seg over 5,5 milliarder kroner i investering fra oljefondet. Den norske regjeringens eierandel i den russiske banken er opp mot 5 prosent(Foto:VTB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*