For å nå avkastningskravene  må Moelven effektivisere høvlerier og sagbruk  i Norge og Sverige for å skape  høyere avkastning (Foto: Jan.Lillehamre)
For å nå avkastningskravene må Moelven effektivisere høvlerier og sagbruk i Norge og Sverige for å skape høyere avkastning (Foto: Jan.Lillehamre)

Moelven har fått med seg det norske grunnfjellet på eiersiden(skogeierne) .  Eidsiva energi, som er en av eierne, er en elektrisk gullgruve, og Felleskjøpet Agri er et solid norsk landbrukskonsern, som er tredje største aksjonær i Moelven. De attraktive skandinaviske byggemarkedene preges av tøffere konkurranse og det er dyrere å drive industri enn før.  Moelvens konstituerte konsernsjef Morten Kristiansen,  sier at kundene i Norge og Sverige, som skal bygge og bo , stiller større krav til byggematerialene enn før. Moelvens ledelse har analysert morgendagens boligmarkeder for å kunne møte utfordringene framtida har å by på, skriver Nordens Nyheter.

Gull til bunns

Nordisk Tre AS, som endret navn til Glommen Skog AS i 2014, er største eier med 25,05 prosent. Den elektriske gullgruven, Eidsiva eier 23,8 prosent, mens Felleskjøpet Agri med 11,5 milliarder i omsetning og 2500 ansatte eier 15,8 prosent.Viken Skog SA, fjerde størst, er et skogeiersamvirkeforetak for ca. 10 100 andelseiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, Akershus og Oslo, Østfold og Oppland. Mjøsen Skog SA , er et tilsvarende selskap, som eies av 3800 andelseiere bl.a i Oppland. Disse selskapene er pengemaskiner, som står for tømmeromsetning, skogtjenester, næringspolitikk og andre eierengasjement i verdikjeden.AT Skog er et andelslag tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket) med hovedkontor i Skien. Eidsiva eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. LGE Holding,en av Eidsivas eiere, er igjen eid av Gausdal og Lillehammer Kommune som har mottatt opp mot 50 millioner kroner i årlig utbytte.

Tøft marked

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier og resten av ledelsen har i disse dager snakket med alle ansatte i konsernet om hvordan Moelven fortsatt skal være en bedrift å regne med. Med råsterke norske bønder og skogeiere på eiersiden har konsernleelsen stor tiltro på fremtiden.

– Det er en ting som er sikkert: Det blir ikke lettere å drive lønnsomt i vår industri. Det gode er imidlertid at vi har bedre forutsetninger enn de fleste til å stå løpet ut og i lang tid framover fortsatt være blant de ledende i Europa som leverer varer og tjenester til byggemarkedet sier Morten Kristiansen til Nordic News.no. Han sier at det som kjennetegner Moelven, og har gjort det lenge, er at mange av datterselskapene gjør det bra og i noen tilfeller svært bra. Men han legger til at enkelte bedrifter som over tid har hatt mindre tilfredsstillende resultater. Det skal Kristiansen gjøre noe med. Hovedfokus blir derfor å ta ut potensialet i enkeltselskapene. De aller fleste har svært gode forutsetninger, sier Kristiansen videre.

Følsom for svingninger

Moelven har klare målsetninger om å nå avkastningskravene. For å nå disse kravene må den tremekaniske delen av Moelven – det vil si sagbrukene og høvleriene i divisjonene Timber og Wood – i sum skape en kostnadseffektiv drift gjennom å ha økt fokus på hverdagsrasjonalisering og produksjonsforbedringer.

– Dette gjelder også våre innrednings-, limtre- og modulbedrifter i byggsystemdivisjonen i Norge og Sverige. Samtidig skal disse bedriftene – som jobber mot byggeprosjektmarkedene i Skandinavia – redusere risiko gjennom å forbedre sin evne til prosjektstyring. Kort sagt betyr det å beherske spilleplanen i prosjektmarkedet bedre. I tillegg forventer vi at markedet for prefabrikkert eller industriell bygging vil øke. Det er vi gode på i dag, men vi skal bli enda bedre. Vi skal profesjonalisere konseptene for industriell bygging ytterligere, sier Kristiansen. Moelvens byggevaredivisjon Wood – som blant annet produserer og selger listverk, panel, kledning, plater og konstruksjonsvirke – skal gjennom ytterligere produktutvikling, forbedrede logistikkløsninger og markedstilpasninger stå enda bedre rustet og tilpasset den moderne forbrukers økte krav.

– Forbrukerens krav har over tid endret seg. I dag – og i økende grad framover – stilles det krav til ferdige pakkeløsninger som er enkle å montere der det følger med monteringsanvisninger. Moelven har jobbet med å markedstilpasse produktene mot «gjør det selv-løsninger» i mange år, og vi har kommet langt. Men vi skal bli enda bedre, sier Kristiansen.

Fokus på forbruker

Kristiansen forklarer at Moelvens markedspersonell også ser at forbrukeren – mer enn før – er opptatt av trender og oppussing og at det i dag er andre krav til hvordan de vil finne produktene både på nett og i butikkene.

– Vi vil kommunisere mer direkte med forbrukeren via digitale og trykte medier. Bli mer kjent med de som til syvende og sist kjøper og bruker våre produkter. Det handler om presentasjon av produkter i butikken. Det handler også om at forbrukeren virkelig skal bli kjent med vårt brede produktspekter, sier Kristiansen.Det viktigste budskapet Morten Kristiansen har snakket med sine medarbeidere om
de siste ukene, er at jobben må Moelven greie selv.

Tøffere konkurranse

– Rammebetingelsene i samfunnet og en tøffere konkurransesituasjon, får vi stort sett ikke gjort mye med. Vi kan ikke regne med mye hjelp. Vi må tenke smartere enn vi har gjort. Budskapet mitt er sikkert tøft for noen, men min erfaring med folk i Moelven og det jeg har opplevd etter de siste ukenes gjennomgang, tilsier at de ansatte både forstår budskapet og klarer å gjøre noe med det, sier Kristiansen. Han sier at Moelven det siste året hatt en god resultatforbedring. Noe av dette skyldes prisoppgang og noe skyldes driftsforbedringer. Vi ser resultatene av et langsiktig forbedringsarbeid som har pågått over tid og som skal fortsette med uforminsket styrke.Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven har gjort en analyse av markedet(Foto: Jernbaneverket)
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven har gjort en analyse av markedet(Foto: Jernbaneverket)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*