Finansminister Anders Borg(Swe.Gov.)
Finansminister Anders Borg(Swe.Gov.)

Norske direkteinvesteringer i utlandet i aksjer utgjorde 1 145 milliarder, og annen kapital, som ‘konsernlån etc.’, 154 milliarder kroner, ifølge SSB. Prosentøkningen i 2012 var om lag den samme for ‘aksjer etc.’ som for annen kapital. ‘Aksjer etc.’ utgjorde 600 milliarder kroner av de inngående direkteinvesteringene, det vil si 52 prosent. Resten var i form av annen kapital. Når det gjelder beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i Norge, var denne på 1 115 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 8 prosent fra utgangen av 2011, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Den geografiske fordelingen viser at 65 prosent av direkteinvesteringene i utlandet var i Europa. 18 prosent var i Amerika, mens 10 prosent var i Asia. Andelen i Europa økte noe fra 2011, mens andelen i Asia gikk ned. For utenlandske direkteinvesteringer i Norge var Europas andel på 75 prosent, mens de øvrige verdensdelene sto for 25 prosent. Tall for enkeltland finnes i Statistikkbanken.

Økning i utbytte

Utbetalt utbytte fra direkteinvesteringer i utlandet økte sterkt, fra 47 milliarder kroner i 2011 til 64 milliarder kroner i 2012, det vil si 38 prosent. Utbyttet utgjorde 5,6 prosent av aksjekapitalen. De to andre avkastningselementene, reinvestert fortjeneste (tilbakeholdt utbytte) og renter på lån, var relativt små i forhold til utbyttet. Utbetalt utbytte fra utenlandske direkteinvesteringer i Norge økte med 13 prosent til 58 milliarder kroner. Utbetalt utbytte utgjorde nær 10 prosent av aksjekapitalen. For inngående direkteinvesteringer teller de to andre avkastningselementene relativt sett mer, både reinvestert fortjeneste og renter på lån var på 22 milliarder kroner.

Publisert: 01.02.2014 Oppdater fra 16. januar, 02.02 kl 15:45 av Nils Petter Tanderø    

Norske direkteinvesteringer i utlandet i aksjer utgjorde 1 145 milliarder, og annen kapital, som ‘konsernlån etc.’, 154 milliarder kroner, ifølge SSB. Prosentøkningen i 2012 var om lag den samme for ‘aksjer etc.’ som for annen kapital. ‘Aksjer etc.’ utgjorde 600 milliarder kroner av de inngående direkteinvesteringene, det vil si 52 prosent. Resten var i form av annen kapital. Når det gjelder beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i Norge, var denne på 1 115 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 8 prosent fra utgangen av 2011, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Den geografiske fordelingen viser at 65 prosent av direkteinvesteringene i utlandet var i Europa. 18 prosent var i Amerika, mens 10 prosent var i Asia. Andelen i Europa økte noe fra 2011, mens andelen i Asia gikk ned. For utenlandske direkteinvesteringer i Norge var Europas andel på 75 prosent, mens de øvrige verdensdelene sto for 25 prosent. Tall for enkeltland finnes i Statistikkbanken.

Økning i utbytte

Utbetalt utbytte fra direkteinvesteringer i utlandet økte sterkt, fra 47 milliarder kroner i 2011 til 64 milliarder kroner i 2012, det vil si 38 prosent. Utbyttet utgjorde 5,6 prosent av aksjekapitalen. De to andre avkastningselementene, reinvestert fortjeneste (tilbakeholdt utbytte) og renter på lån, var relativt små i forhold til utbyttet. Utbetalt utbytte fra utenlandske direkteinvesteringer i Norge økte med 13 prosent til 58 milliarder kroner. Utbetalt utbytte utgjorde nær 10 prosent av aksjekapitalen. For inngående direkteinvesteringer teller de to andre avkastningselementene relativt sett mer, både reinvestert fortjeneste og renter på lån var på 22 milliarder kroner.

Publisert: 01.02.2014 Oppdater fra 16. januar, 02.02 kl 15:45 av Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*