Snorre Storset blir ny sjef i Nordea Norge etter Gunn Wærsted( Foto: Nordea)
Snorre Storset blir ny sjef i Nordea Norge etter Gunn Wærsted(Foto: Nordea)

Snorre Storset (43) tar over etter Gunn Wærsted som ny administrerende direktør i Nordea Norge, en  bank som kaller seg » Nordens største bank i Norge». Han skal også lede hele Nordeas spare- og investeringsområde, Wealth Management,ogtar over som sjef i Nordea Norge med umiddelbar virkning, og som leder for Wealth Management fra 1. februar.Storset  har  bred erfaring fra  svensk bankvesen, der han  har  jobbet  i  bl.a.  Handelsbanken. Svensk-finske Nordea, med finske Sampo som største aksjonær, overtok for mange år siden Kreditkassen i Norge.

– Jeg ser frem til å overta som leder av virksomheten i Norge, i det som er Nordens største bank. Nordea skal levere gode bankopplevelser for kundene hver dag og vi skal utvikle oss i takt med kundenes ønsker og behov. Jeg gleder meg til, sammen med Nordeas 2.700 ansatte, å videreføre arbeidet med å utvikle en enda mer konkurransedyktig bank for både privatpersoner og næringsliv, skriver Snorre Storset.i Nordeea i en pressemelding . Siden november 2015 har Storset vært en del av konsernledelsen i Nordea, og får gode skussmål av sjefen for Nordeas samlede virksomhet.

– Jeg er trygg på at Storset er den rette personen til å ta Nordea Norge videre, skriver Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea i  en pressemelding.

Krevvende i Norge

Nordea skriver i  Nordic Economic Outlook for 2016 Det er krevende tider for oljerelaterte virksomheter. Arbeidsledigheten  stiger kraftig i oljefylkene. Samtidig faller den i resten av landet. Sjelden har utviklingen i norsk økonomi vært mer todelt.  Lave renter, offentlig pengebruk og en rekordsvak krone gjør at den tradisjonelle delen av norsk økonomi går greit. Det er langt fra noen
krise i landet som helhet.

Todelt utvikling

Norsk økonomi og mediebildet preges av nedturen i oljesektoren. Den lave oljeprisen ser ut til å vare. Med lavere investeringsaktivitet og fokus på kostnadsreduksjoner vil det bli flere runder med nedbemanninger i oljeindustrien. Bunnen der er ikke nådd. Men situasjonen i norsk økonomi er langt fra så svart som mediebildet skulle tilsi. Lave renter, offentlig pengebruk og ikke
minst en rekordsvak norsk krone er kraftige støtdempere. Mens arbeidsledigheten stiger i oljefylkene, faller den i resten av landet. Sjelden har utviklingen i norsk økonomi vært mer todelt enn nå. Det er langt fra noen krise i landet som helhet. Vi rir stormen usedvanlig bra. Selv om husholdningene har mindre tiltro til fremtiden nå enn under finanskrisen, er det først og fremst landets økonomi de er bekymret for. Tiltroen til egen økonomi er derimot god. Folk leser om krise og nedbemanninger, men det store flertallet er selv ikke berørt. Det kommer ikke alltid så godt fram, med det er faktisk 20.000 flere sysselsatte her i landet enn for ett år siden. Alle med boliglån har i tillegg fått lavere renteutgifter og kan trolig se frem til at renten skal ytterligere ned. Vi tror derfor ikke norske husholdninger settespå  bar  bakke, skriver Nordea i Nordic Economic Outlook for 2016.

Snorre Storset, ny sjef i Nordea Norge, har jobbet i Handelsbanken(Foto:Handelsbanken)
Snorre Storset, sjef i Nordea Norge, har jobbet i Svenska Handelsbanken(Foto:Handelsbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*