Dam Rosten sikrere kraftavtalen mellom Hafslund og Hydro(Foto: Mynewsdesk)

Hafslund Eco har inngått en langsiktig avtale med Hydro for levering av 680 GWh vannkraft. Kraften skal leveres i NO3 i perioden 2022 til 2028. Hydro sikrer seg allerede nå kraftavtaler som varere til 20250, skriver Nordens Nyheter.

Hafslund Eco har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og inngikk to langsiktige kraftleveringsavtaler i fjor. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er, og selskapet har nylig opprettet en ny avdeling for bilateral handel.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO3 fra 1.1 2022 til 31.12 2028.De virkelig store strømforbrukerne slipper alle andres rekordhøye strømpriser. De sikrer seg med langvarige kontrakter og faste priser, skriver Dagens Næringsliv,

ot slutten av januar var strømprisene på sitt høyeste nivå på ni år. NVE spår at strømprisene vil holde seg høye fremover også.

Anders Østbye, sjef for Hafslund ECO(Foto; Mynewsdwak)

Selv om de høye strømprisene vil svi på norske husholdningers budsjett, er forbruket i det enkelte hjem naturligvis som en dråpe i havet å regne mot hva de store industribedriftene bruker.

Aluminiumsprodusenten Hydro bruker årlig 17 twh (milliarder kilowattimer) – eller en drøy tiendedel av norsk strømproduksjon. Der sover de godt, selv om strømprisene har gått i taket.

– Alle våre kraftkontrakter er langsiktige, inngått på ulike tider og med avtalte, kontraktfestede prisstrukturer, sier informasjonssjef Øyvind Breivik.

Hydro har siden 2014 inngått i alt 14 slike kontrakter og langt på vei dekket sitt behov fra 2020 til 2030. Flere kontrakter strekker seg enda lenger.

– Vår mest langsiktige kontrakt er en vindkraftavtale som gjelder perioden 2021-2050, sier Breivik til Dagens Næringsliv.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*