Gründer Christer Dalsbøe har sett seg lei på regjeringens næringsfiendtlige skattepolitikk, nå sist med exit-skatt på urealiserbare aksjegevinster. Han bidrar med en iørefallende sang om at investorer og folk med gode ideer og kunnskap bør unngå Norge. Denne er delt på LinkedIn og TikTok i hundretusentall.

Laget sang om norsk skattepolitikk

Ap/Sp-regjeringen har forsuret klimaet og betingelsene for norske gründere med økt formueskattesats, økt formuesgrunnlag, exit-skatt, økt utbytteskatt, lakseskatt og nå sist en exit-skatt som skal sanke inn skatt fra de som har urealiserbare gevinster av aksjer når de flytter ut – i for eksempel oppstartsbedrifter som har fått med seg investorer for å bygge en sunn og livskraftig forretning. Dalsbøe laget derfor en sang om en regjering som hele tiden øker eksisterende skatter, innfører nye skatter og snakker ned gründere og investorer. Han advarer i sangen om at investorer bør holde seg unna Norge, i hvert fall inntil regjeringen har endret skattepolitikken.

Unge gründere

I en undersøkelse om oppstartsvirksomhet/gründervirksomhet blant 45 land fra hele verden, kommer Norge på sisteplass når det gjelder andelen unge gründere i oppstartsbedrifter. Kun 4,7% av unge mellom 18 og 34 år var involvert i oppstartsbedrifter i Norge, mens tilsvarende tall for USA og Kanada var 20 og 31 %. Er det fordi det å starte bedrifter hvor noen etter hvert også får avkastning og lønn for strevet, er beheftet med mye negativ omtale fra alt fra finansminister til LO og venstresiden generelt? Hvis ikke gründere får et klapp på skulderen og anerkjennelse for å skape verdier og nye jobber, kan det virke demotiverende for unge med ideer. Men kan det også skyldes at vi har så god økonomi og gode velferdsordninger at incentivene reduseres? Det er mulig begge deler spiller inn.

Etter oljen

Regjeringen og de fleste politiske partier uttaler at kunnskap og kreativitet er det vi skal leve av etter oljen. Men da bør de legge forholdene til rette for gründere, i alle aldersgrupper, og slutte å diskriminere norske eiere med formueskatt. Dette skjer ikke nå, og mange mener at næringsfiendtligheten og uforutsigbarheten er en av de viktigste grunnene til at opplsutningen om Ap og Sp har sunket til rekordlave nivåer. Det er tross alt 1,8 millioner nordmenn som er ansatt i private bedrifter, og angrep på eierne er i praksis også et angrep på de ansatte.

Når venstresiden – inkludert regjeringspartiene – roper etter mer omfordeling og mindre ulikhet i verdens mest omfordelende land, vil det neppe gjøre Norge mer attraktivt for nobelprisvinnere, teknologigründere og annen hjernekapasitet. Men det gjør oss enda mer attraktive for ufaglært arbeidskraft, for der er lønnsnivået høyt i Norge. Vi krysser fingrene at det blir et bedre klima for gründere, bedriftseiere og investorer i Norge i tiden som kommer.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*