Brasil valgte jagerflyet Gripen som kan ta av og lande på motorveier. Dermed unngår man bombing av en jagerflybase som Ørlandet i Norge( Foto:  Gripen)
Brasil valgte jagerflyet Gripen som kan ta av og lande på motorveier. Dermed unngår man bombing av en jagerflybase som Ørlandet i Norge( Foto: Gripen)

Jagerfly til 68 milliarder kroner sentraliseres til kampflybasen på Ørlandet, som ifølge Norges Forsvar, er altfor sårbar. Dersom Russland angriper Norge, er 48 jagerfly av typen F- 35 til 68 milliarder kroner, utsatt for å bli bombet sønder og sammen. Dette var en av de viktigste argumentene til at Nordens Nyheter forsvarte kjøp av det svenske jagerflyet Gripen Next Generation for noen år siden. Det svenske jagerflyet tar av og landet på motorveier, og unngår dermed fientlige bombeangrep. Bladet Norges Forsvar som har sett grundig på hvordan Ørland flystasjon nå bygges opp, basen som skal huse de aller fleste flyene i Norges nye F-35 kampflyflåte.Bladet referer administerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg, som på et møte i Oslo Militære Samfund nylig bekreftet at Ørland bygges som en fredsbase. Nordens Nyheter har i flere artikler pekt på at dette var et viktig argument for å velge det svenske jagerflyet Gripen.( Søk i arkivet i www.nordensnyheter.no).

Seksti  milliarder mer

Hvis dollarkursen holder seg på dagens nivå, vil kampflyoppkjøpet koste 82 milliarder kroner.orge skal kjøpe 52 kampfly til en pris av 68 milliarder kroner, skriver NTB. Dette er tjue prosent over det Stortinget har vedtatt å bruke på jagerfly, noe som vil kunne føre til at det blir mindre penger igjen til andre forsvarsgrener. Amerikanske Lockheed Martin tilbød Norge 48 jagerfly for under 20 milliarder kroner.

Prisen på kampflyene er beregnet ut ifra en dollarkurs på 6,47 kroner. I midten av forrige uke var dollarkursen på 7,8 kroner. NTB har ved hjelp av seniorøkonom Kjersti Haugland i Nordea regneet ut prisen på jagerflyene.Lockheed Martin vant i sin tid anbud på 48 jagerfly for under 20 milliarder kroner, mens venske Saab tilbød samme antall fly for 22 milliarder kroner for samme antall, et jagerfly, som altså kan ta av og lande på vanlige motorveier.
– Men dette er ikke tall vi vil gå ut med, da det ikke gir noe godt bilde av hva som er den mest sannsynlige kostnaden, sier seniorrådgiver Endre Lunde i Forsvarsdepartementet til NTB. Jagerflyet F-35 er heller ikke ferdig testtet før i 2016, bekreftet Public Affairs Director Joe Della Vedova i Joint Strike Fighter Programme Office, F 35-Lightening II, til Nordens Nyheter under et besøk på Edwards Air Force Base i California.

Utsatt for angrep

«Vi bygger en kampflybase på Ørland til ca. 10 milliarder kroner, men har ikke penger til å bygge sikre betongbunkere til flyene. I fremtiden vil 48 F-35 til 68 milliarder kroner stå oppmarsjert som fete mål uten beskyttelse,» skriver Norges forsvar.På Ørland utenfor Trondheim reises 45 000 kvadratmeter med ny bygningsmasse. Gamle bygninger moderniseres. Rullebanen forlenges. På det meste vil 600 mann arbeide her. På dagens største kampflybase, i Bodø, og der fly til daglig står på Ørland, finnes såkalte sheltere i betong for kampflyene. Det innebærer en egen beskyttelse. Gress på takene gjør at shelterne også går i ett med landskapet. Det er kun ett fly i hver
shelter, som også ligger spredt.

Mye større jagerfly

Men de nye kampflyene er mye større enn dagens F-16. De vil knapt få plass i shelterne som finnes, og de blir uansett vanskelige å operere herfra. Derfor skal de samles i hangarer.I Oslo Militære Samfund ble Frode Sjursen konfrontert med svakhetene, at Luftforsvaret skal ha kommet med innspill til endringer, og den nye sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge.Ifølge Norges forsvar uttalte han at Vi er kommet til «the point of no return», og at det ikke nå foreligger planer om å endre utbyggingen.Det heter videre i bladets artikkel at kampflybasene under den kalde krigen var basert på prinsipper som spredning og beskyttelse.Ledelsesapparatet holdt til i bygg inne i fjell. I dag fremstår skvadronbygget på nye Ørland, der ledelsen skal oppholde seg, som et moderne kontorbygg. Dette har vært et av Nordens nyheters viktigste argument for å velge svenske jagerfly fremfor amerikanske.

Bare en kampflybase

Forsvaret gikk opprinnelig inn for å ha to kampflybaser i Norge, i Bodø og på Ørland. Økonomi gjorde at man endret dette til én, på Ørland utenfor Trondheim.Siden vedtaket er sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder endret vesentlig.I tillegg til basen på Ørland skal
Evenes utenfor Harstad ha en base for noen få F-35 fly, for utrykning på vegne av NATO. Det er disse flyene, på såkalt QRA-beredskap, som normalt avskjærer russiske fly langs norske territorialgrenser. Nordens Nyheters forslag er at Luftforsvart leier mellom tiog tjue svenske jagerfly av typen Gripen Next generation, som kan overvåke nordområdene ved «take-off» og «landing» på motorveier i nordområdene i Norge, Sverige og Finland, skriver Nordens Nyheter.

Tidligere forsvarsminsiter Anne Grethe Strøm-Erichsen overså muligheten for at alle  de nye norske jagerflyene kunne bli mombet på Ørlandet( Foto: Regjeringen)
Tidligere forsvarsminsiter Anne Grethe Strøm-Erichsen overså muligheten for at alle de nye norske jagerflyene kunne bli mombet på Ørlandet( Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*