Gripen er det eneste jagerflyet Norge har råd til, sier militærstrateg John erg(Foto: SaabGroup)
Gripen er det eneste jagerflyet Norge har råd til, sier militærstrateg John Berg(Foto: SaabGroup)

Gripen er i realiteten det eneste flyet vi har råd til, hvis vi skal ha en balansert forsvarsevne. NATO-land som Tsjekkia og Ungarn flyr Gripen. I dagens situasjon er kanskje det realistiske å kutte antall F-35 drastisk og anskaffe ca. 30 Gripen, og bygge ut et spredningskonsept for flytypen, sier forsvarsanalytiker John Berg i et intervju med Nordic News. Det betyr at det svenske jagerflyet er mobilt og at «basen» kan flyttes en rekke steder langs nordiske motorveier. Berg ser også for seg et samarbeid mellom Wallenberg, som eier Saab, og Kongsbberg Defence. Forsvarets og fastlands-Norges største investering vil kunne  slås ut i et angreps første time, sier John Berg .i et intervju med Nordic News. Nå skal nordiske  forsvarsgrener samarbeide tettere,  skriver Aftenposten.

Forsvarets forsøk på å bortforklare NRK Brennpunkts program om kampfly, bekrefter igjen at kampflysaken må granskes skrev forsvarsanalytiker John Berg forsvarsanalytiker i en kronikk i Aftenposten i 2013.   Tirsdag  denne uken la  forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen frem Forsvarets årsrapportfor 2013, der han  skriver  at   Forsvaret har for få soldater og for gammelt utstyr.

Allerede i 2007 trakk den europeiske produsenten Eurofighter kampflyet Typhoon fordi de mente at den norske konkurransen ikke var reell. Da amerikanske F-35 ble valgt i 2008, prøvde Forsvarsdepartementet å gi inntrykk av at svenske Gripens totalkostnader var tre ganger så høye som anbudets pålydende. Hva hadde skjedd i en norsk anbudskonkurranse vedrørende vei- og brobygging, jernbane eller sykehus hvis ansvarlig departement hadde skjøvet ut en anbyder ved i det skjulte å tredoble budet? Kampflysaken, og fregatt- og helikoptersakene, krever norsk Gjørv-kommisjon, minst like uavhengig, dyptpløyende og hardtslående som den forrige. Første skritt må være full stans i kampflysaken inntil kommisjonsinnstilling foreligger. skrev John Berg i en kronikk i Aftenposten dengang. Her svarer han på sju spørmål fra Nordic News i 2015

1) NN: Hvor stor blir kostnadsoverskridelsen for 52 amerikanske  jagerfly F-35.

1.- FD hevdet opprinnelig at 48 F-35 ville koste 145 milliarder, 2008 verdi, over hele levetiden, altså for både anskaffelse, innføring og drift gjennom ca. 30 år. Dette var meget optimistisk, men kan til nød aksepteres som et planleggingsgrunnlag, sier John Berg.

2) NN: Joe Della Vedova, Director i Joint StrikeFighter ProgramOffice(F-35 Lightening II) sa til Nordens Nyheter underet besøk på Edwards air force base i California for to år siden, at jagerflyet ikke var ferdig testet før i 2016. Er dette grunnlag godt nok for å si at svenskene ble lurt av den norske regjeringen under anbudsrundeni 2008?

2. -Grunnlaget for å mene at svenskene ble lurt, er at FD hevdet at 48 Gripen ville bli 10-20 milliarder dyrere enn F-35 over levetiden, med andre ord 165-175 milliarder. I virkeligheten var det svenske tilbudet på 55 milliarder. FD tredoblet med andre ord det svenske tilbudet. At tilbudet som var hemmelig, var på 55 milliarder kom frem gjennom en lekkasje.

3)NN: Er det noen vei tilbake for kjøpet? Bør saken gå til kontrollkomiteen på Stortinget?

3. -Trolig er det per i dag ingen vei tilbake fra kjøpet av F-35, uten meget store kostnader i form av sunk cost og erstatning for at vi går ut av en avtale. Men umulig er det ikke. Andre partnerland kutter or reviderer. Av
våre nærmeste samarbeidsland har Nederland redusert planene for antall F-35 fra 85 til 37 fly, mens danskene kjører en ny kampflykonkurranse som skal avgjøres i sommer. De har også kuttet antall planlagte fly, uansett

type, fra 48 til 24-30. Saken var i sin tid innom kontrollkomiteen, i form av en svært overfladisk høring. Hele saken, med fokus på tredoblingen av det svenske tilbudet, burde for lengst vært gjenstand for en grundig, uavhengig gransking.

4 og 5) NN: Mener du fortsatt at svenske jagerfly av typen Gripen N/G egner seg best for det norske forsvaret. Hvorfor? Hva med vårt NATO-medleskap? Bør vi kjøpe 10-15 svenske jagerfly og plassere som en mobil enhet i Nord-Norge( Nord-Sverige)?

4 og 5.- Gripen er i realiteten det eneste flyet vi har råd til, hvis vi skal ha en balansert forsvarsevne. NATO-land som Tsjekkia og Ungarn flyr Gripen. I dagens situasjon er kanskje det realistiske å kutte antall F-35

drastisk og anskaffe ca. 30 Gripen, og bygge ut et spredningskonsept for flytypen.

6) NN: Kan vi tenke oss at oljefondet kjøper halvparten av aksjene i Saab i Linkøping og tar tak i saken på denne måten ?

6. -Det er Investor, med andre ord Wallenbergene, som kontrollerer Saab. Det er beklagelig at regjeringen ga opp det statlige nedsalget i Kongsberg uten sverdslag. En opplagt løsning kunne vært et nedsalg til

Wallenbergene fra nåværende 50,1 prosent til negativt flertall, og at norske oljepenger ble investert i Saab eller i konkrete samarbeidsprosjekter.

7)NN: Hva bør man gjøre med basespørsmålet mht til F-35 i Norge ? Hvordan gjemmer man bort flyene i tilfelle krig med Russland.
7. -Under enhver omstendighet er det umulig å sikre Ørland flystasjon mot et større angrep. Forsvarets og fastlands-Norges største investering vil kunne slås ut i et angreps første time, sier John erg til Nordic News. Torsdag 9. april er det forsvarspolitisk debatt i Oslo,der «Verneplikten – fortsatt en del av samfunnskontrakten?», står på programmet. Presse og publikum inviteres til åpent folkemøte på Litteraturhuset i Oslo, torsdag den 9.april kl 19:00, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Felles  nordiskforsvar

I en kronikk i Aftenposten står fem nordiske statsråder bak en tekst om et svært tydelig militært samarbeid. Et utvidet samarbeid.Enigheten, og teksten – som har form av en erklæring – er et direkte svar på aggressiv russisk opptreden i de nordiske landenes nærområder.Teksten trekker også inn utvidet samarbeid med de baltiske landene.Forsvarsekspert Janne Haaland Matlary fastslår at budskapet innebærer en felles avskrekking. Og at samarbeidet som beskrives, militære øvelser inkludert, er så langt man kan trekke ikke-NATO landene Sverige og Finland inn i et fellesskap, uten at det handler om et NATO-fellesskap.For Sverige og Finlands del ligner dette på forberedelser til NATO-medlemskap, sier hun til Aftenposten.

Forsvarsanalytiker  John berg vvil ha et tettere  samarbeid med  svenskene om luftforsvar(Foto: Spartacus.no)
Forsvarsanalytiker John berg vvil ha et tettere samarbeid med svenskene om luftforsvar(Foto: Spartacus.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*