President Sven Erik Sveman i ESA sier ja til statsstøtte for hurtiglagring av elbiler. (Foto:Utenriksdepartementet)
President Sven Erik Svedman i ESA sier ja til statsstøtte for hurtiglading av elbiler. (Foto:Utenriksdepartementet)

– Det er veldig gledelig at ESA har konkludert med at statsstøttet utbygging av infrastruktur for hurtiglading er helt i orden. Nå har vi ingen tid å miste, fastslår generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. President i ESA er tidligere ambassadør i Berlin Sven Erik Svedman, som nylig har tatt fatt på jobben i Bryssel. ESA ser til at alle EU-direktiv til Norge, Island og Lichetnstein blir gjennomført.

ESA-svar  nylig  klart

Enovas overtagelse av ansvarsområdet fra Transnova 1. januar i år, samt den påfølgende ESA-notifiseringen, som ble klar i går, har forsinket videre utbygging i snart ett år.

– Nå forventer vi at Enova utlyser investeringsstøtte til hurtiglading så raskt som overhodet mulig. Det er svært viktig med tanke på det grønne skiftet, fra fossilt til elektrisk, i transportsektoren. Det er mange rundt om i Norge som sitter på gjerdet og vurderer elbil, men som ikke tar steget fordi ladetilbudet ikke er godt nok, konstaterer Bu.

– Som forbrukerorganisasjon for elbilister i Norge er vi bekymret over situasjonen, ettersom antall elbiler ved nyttår vil overstige 70.000. Det haster å få fart på utrullingen av hurtigladestasjoner.

ESA enig i statsstøtte

Det er EFTAs overvåkningsorgan ESA enig i:

– Bedre infrastruktur er avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i transportnæringen. Utfordringen er at det som regel er lite lønnsomt å bygge slike stasjoner utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært populære, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Han støtter Elbilforeningens syn gjennom å påpeke at «det er lite sannsynlig at det vil bli bygget nok ladestasjoner, til at elbiler kan brukes landet rundt, uten statlige støtteordninger».

– Strategien Enova la fram i juni var for lite ambisiøs, med 100 hurtigladestasjoner som skal bygges ut innen 2016, sier Bu, og viser til at Transnovas forrige strategi inneholdt nesten fire ganger så mange stasjoner.

Elbilforeningen ønsker dessuten visshet om hvor stor andel av det årlige budsjettet på 300 millioner kroner som er satt av til infrastruktur for ladbare kjøretøy. ESA-notifiseringen gjelder nemlig også landstrømanlegg for skip og fyllesteder for hydrogen/biodrivstoff, samt gassforsyning til skip, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening til Nordens Nyheter.

Tessla er alt mer vanlig på norske veier( Foto: Sønnico)
Tessla er alt mer vanlig på norske veier( Foto: Sønnico)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*