Mandag 30. oktober markerte det norske datasenterselskapet Green Mountain og det tyske kraftselskapet KMW byggestarten av sitt nye datasenter i Mainz, utenfor Frankfurt. Representanter fra både lokale og regionale myndigheter var til stede for grunnstensnedleggelsen. Den første bygningen med en kapasitet på 18 MW er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2025. Total kapasitet på anlegget er 54 MW.

Tidligere i år kunngjorde Green Mountain og KMW at de hadde etablert en joint-venture for å bygge et nytt bærekraftig datasenteranlegg i Mainz, 30 km utenfor Frankfurt. Grunnarbeidet på stedet startet i september, men i dag markerte de offisiell byggestart. Klimaministeren fra Rheinland-Pfalz, Katrin Eder, og ordførerne fra både Mainz og Wiesbaden var alle til stede på arrangementet for å nedlegge grunnsteinen. Klimaminister Katrin Eder sa: “KMW og Green Mountains grønne datasenter er et fyrtårnprosjekt for Rheinland-Pfalz. Ikke bare har prosjektet en regional betydning, men det baner også vei for bærekraftig digitalisering og økonomisk utvikling. Det viser at vi kan nå våre miljømål gjennom samarbeid og tekniske innovasjoner.»

Datasenteret vil driftes av 100% fornybar energi og vil bruke gass fremfor dieselgeneratorer for nødstrøm. Det vil få effektiv og bærekraftig kjøling fra elven Rhinen som ligger rett ved. Spillvarmen som produseres vil føres direkte inn i det eksisterende fjernvarmenettverket til byen Mainz.

Administrerende direktør i KMW, Oliver Malerius, uttrykte sin begeistring for prosjektet: «Dette datasenteret, grunnlagt på det banebrytende samarbeidet med Green Mountain, symboliserer teknisk dyktighet og bærekraft. Det viser hvordan innovasjon og bærekraft kan gå hånd i hånd, og vi er stolte av å kunne bidra til å forme en grønn digital fremtid.»

Høydepunktet i programmet var en paneldebatt med representanter fra KMW og Green Mountain sammen med Anna Klaft fra den tyske datasenterforeningen, Alexander Rabe fra ECO og energieksperten Staffan Revemann. De diskuterte viktige emner som bærekraft, markedsutviklingen og energieffektivitet.

“Dette er virkelig en stolt dag i vårt selskaps historie. Jeg er sikker på at dette prosjektet vil sette en ny grønn standard når det gjelder datasentre i Tyskland.”, sa administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Fakta om prosjektet:

• Strømforsyningen til anlegget, som har en maksimal kapasitet på 54 MW, vil komme fra fornybar energi.

• Elven Rhinen ligger rett ved anlegget og vil sørge for kjøling av datasenteret, noe som gjør det svært energieffektivt med en PUE under 1,3.

• KMWs gassanlegg vil levere nødstrøm slik at dieselgeneratorer blir overflødige.

• Anlegget har en gunstig beliggenhet nær internettknutepunktet DE-CIX i Frankfurt.

• Opptil 60 MW spillvarme vil bli ført inn i fjernvarmesystemet i Mainz, som forsyner 20 000 husholdninger, domkirken og stadion med fornybar fjernvarme.

• Datasenteret kan huse både samlokalisering av flere kunder eller man kan dedikere egne bygninger til større kundeinstallasjoner.

• Tre datasenterbygninger er planlagt på den nye 25 000 kvm store tomten som ligger inne på industriområdet ved siden av KMWs kraftverk.

• Grunnarbeidet på den første bygningen er allerede startet, og den vil bli ferdigstilt i første kvartal 2025.

Foto: “Dette er virkelig en stolt dag i vårt selskaps historie. Jeg er sikker på at dette prosjektet vil sette en ny grønn standard når det gjelder datasentre i Tyskland.”, sa administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*