Color Line  har  fått  til en god avtale mer regjeringen og EU( Foto: Co0lor Line)
Color Line har fått til en god avtale mer regjeringen og EU( Foto: C0lor Line)

Da det offisielle Norge var med på dåpen av Color Magic i Kiel for noen år siden, dengang var det 100.000 mennesker på kaien og like mange i småbåter på fjorden. Det var to dagers fest med ministerprisdenten og politikere fra Schleswig-Holstein og den nord-tyske byen Kiel. Ingen tysk politiker ville løfte en finger for å skape vansker for Color Line. Norsk statsstøtte til Color Line på hundre millioner kroner var ikke noe tysk tema, skriver Nordiv News.

Den norske regjeringens maritime strategi kommer Color Line tilgode. Konsernsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line sier seg  godt fornøyd med at regjeringen bevilger hundre millioner i støtte over revidert statsbudsjett. Norsk skipsfartspolitikk er helt på linje med EU`s. Den en europeiske skipsfartspolitikken er et uttrykk for en sterk politisk vilje til å gjenreise den europeiske skipsfartstnæringen. Etter mange års utflagging, nedbygging av arbeidsplasser og flytting av virksomhet, vil EU gjenreise tapte  markesposisjoner. Det statses på en politikk som kan gjøre det like lønnsomt for rederiene å drive sin virksomhet i Europa som i andre deler av verden. Stadig flere land i Europa, blant annet Sverige og Danmark, har innført lettelser i skatt og sosiale utgifter for sjøfolk. Dette kjemper også partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet for. Så er spørsmålet, hvorfor trenger vi norske redere på «norske» skip uten norsk mannskap. Det gjør vi ikke.

– Jeg vil ta Color Line så lenge mannskapet er norsk. Om bare eieren er norsk, sier en av Color Lines beste kunder  i en samtale med Nordic News.

Fikk statsstøtte

Regjeringens nye maritime strategi fikk hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes til å frykte for jobben til nesten 700 Color Line-ansatte, mange av dem fra Sandefjord. Regjeringen åpner nå opp for å registrere Kiel-ferjene Color Fantasy og Color Magic i norsk internasjonalt skipsregister  (NIS). Det er skip som i dag har til sammen 685 ansatte, mange av dem Sandefjord- og Vestfoldbaserte. Med å åpne opp for NIS vil de to skipene ikke ha noen krav til å følge norsk tariff ombord. Det kan gi vesentlige besparelser på personellsiden, noe som gjør at Øksnes frykter for jobbene til de nesten 700 ansatte på de to cruisebåtene.

– Dette er en trist dag for de sjøansatte i Color Line. Ved å åpne opp for NIS legger regjeringen opp til en utflagging, men det er Olav Nils Sunde og Color Line som til syvende sist må gjennomføre det. Vi håper gjennom dialog å finne fram til løsninger som ikke innebærer at så  mange Color Line-ansatte mister jobben, sier han til Sandefjords Blad. Regjeringen åpner for utenlandske lønninger på Kiel-fergene Color Fantasy og Color Magic. Sjømannsorganisasjonene i Norge er svært skuffet over regjeringens nye maritime strategi, som ble lagt fram i dag. For Ronny Øksnes, Sjømannsforbundets hovedtillitsvalgt i Color Line, var innholdet i strategien et slag i ansiktet.

– Jeg er forbannet. 700 mann risikerer nå å bli oppsagt, var hans umiddelbare reaksjon etter at næringsminister Monica Mæland (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) hadde skissert hovedpunktene i strategien på en pressekonferanse i Oslo.

Dumper lønninger

Regjeringen har i hovedsak fulgt anbefalingene til det såkalte fartsområdeutvalget, som skulle se på hva som kunne gjøres for å stanse utflaggingen av norske skip. En av utvalgets anbefalinger var at Color Lines to Kiel-ferger kan registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Denne anbefalingen har regjeringen fulgt. I praksis betyr det at Color Line står fritt til å bruke utenlandsk arbeidskraft  på lønninger langt under hva som er akseptabelt i Norge, på disse rutene. FrP har lovet og lovet at de vil sikre norske sjøfolk. Nå har de solgt oss ut, sier Ronny Øksnes, hovedtillitsvalgt.

– Vi er veldig redde for at rederiet nå vil velge å flagge fergene til NIS-registeret, sier Øksnes til LO-Aktuelt. Særlig skuffet er han over Fremskrittspartiet. Men  det er ikke noe nytt.

Regjeringen er passiv

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund mener regjeringen har vist liten vilje til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs. Han påpeker at fartsområdeutvalget anbefalte å utrede mulighetene for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann. Det har regjeringen ikke tatt initiativ til.

– Ingen annen næring har så skjev konkurransevridning som skipsfarten. Norsk kyst og sokkel er del av norsk innlandsøkonomi, men ligger uregulert og vidåpen for rederier som bruker arbeidskraft på internasjonale minimumslønninger. Det rett og slett uhørt, sier lederne i de tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i en felles pressemelding.

Ser på alternativer

De tre organisasjonen vil nå sende en invitasjon til ledelsen i Color Line for å diskutere alternative løsninger til en utflagging til NIS- registeret. Color Line har tidligere signalisert at de vil flagge alle selskapets skip til Danmark dersom ikke rammebetingelsene i Norge endres. Rederiet har selv beregnet sin konkurranseulempe ved å seile under norsk flagg til 150 millioner kroner. Sjømannsforbundet foreslår derfor et spleiselag mellom staten, rederiet og de ansatte for å dekke inn denne konkurranseulempen. Staten har med den nye strategien allerede lagt penger på bordet, blant annet ved å fjerne taket på tilskuddsordningen for skip registrert i Norsk ordinært skipsregister, den såkalte nettolønnsordningen, skriver Nordic News. no i en reportasje.

Nils Sunde,  hovedaksjonær i Color Line, har all grunn til å være  fornøyd med  å ha fått  hundre millioner kroner over statsbudsjettet( Foto. Color Line)
Nils Sunde, hovedaksjonær i Color Line, har all grunn til å være fornøyd med å ha fått hundre millioner kroner over statsbudsjettet( Foto. Color Line)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Andreas Buchardt

    Hvis de flagger ut må de betale tilbake ALL statsstøtte de noensinne har fått utbetalt. Er min mening

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*