Pressekontakt Katharina Bramslev(Foto:Byggalliansen)

Aktører i bygg- og eiendomssektoren over hele verden går nå sammen for å drive frem nullutslippssamfunnet. Eiendomssektorens veikart i Norge viser vei.

Sammen med 70 byggallianser over hele verden, lanserer World Green Building Council (WGBC) i dag en felles visjon om et samfunn uten utslipp.

I rapporten «Advancing Net Zero» settes en ambisjon for byggenæringen på tvers av landegrenser.

Les rapporten her.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo gir sin støtte til det globale arbeidet:

– Det er umulig å nå målene i Paris-avtalen uten å ta hensyn til utslipp fra utbygging av morgendagens byer og infrastruktur. WGBC-rapporten om direkte og indirekte utslipp beskriver en viktig visjon og et veikart for å redusere disse utslippene. Det er avgjørende å gjøre dette kjent for beslutningstakere i hele verden, fordi vi må endre måten vi bygger våre byer på i dag – ikke i morgen, sier Sørensen.

Norge viser vei

Grønn Byggallianse har spilt en sentral rolle i arbeidet med rapporten.

– Det ligger stor kraft i at 70 grønne byggallianser går sammen for å drive utviklingen mot et utslippsfritt samfunn i verden, sier Hege Schøyen Dillner.

Dillner ble i juni leder for samfunnskontakt, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse, og har jobbet med det globale prosjektet siden mars.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 blir i rapporten omtalt som en modell for veikart i andre land, og har inspirert byggallianser globalt til å starte arbeidet med egne veikart.

– Målet er null utslipp fra bygninger og infrastruktur i 2050, inkludert alle direkte og indirekte utslipp tilknyttet industrien (embodied carbon), sier hun.

For å skape et samfunn uten utslipp, trenger vi en samlet kraftinnsats for å produsere mindre og gjenbruke mer.

– Rapporten understreker hvor bærekraftig det er å ikke rive for å bygge nytt, men heller se etter muligheter for å transformere eksisterende bygg og å planlegge for flerfunksjonalitet tidlig, forteller Dillner.

Statsbygg: Bidrar til å samle byggenæringen

24. september holder WGBC pressekonferanse i Brussel, der Dillner holder innlegg. 

Statsbygg, Entra og Klimaetaten i Oslo kommune støtter visjonen og har signert på det globale oppropet tilknyttet rapporten.

– Miljøhensyn er viktig for å realisere funksjonelle statlige bygg og eiendommer, og for å nå statens klima- og miljøpolitiske ambisjoner. Gjennom å være en stor innkjøper i det private markedet bidrar Statsbygg til utviklingen av en grønnere og mer konkurransekraftig byggenæring. Initiativer som Advancing Net Zero og Eiendomssektorens veikart mot 2050 bidrar til å samle byggenæringen rundt felles begreper og felles mål. Dette gjør det enklere å bygge kompetanse, samarbeide og utvikle gode løsninger. Vi støtter dette arbeidet fordi vi mener det løfter kunnskapsnivå og samhandling og fordi det muliggjør en raskere utvikling mot en bærekraftig byggenæring, sier administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen.

Nye markeder og muligheter

Hege Schøyen Dillner forventer at den brede globale alliansen vil gi sårt tiltrengt fart i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

– Klima- og miljøutfordringene er både en lokal og en global utfordring. Utviklingen har gått raskere i Norge de senere årene, og nå ser vi at skiftet også skyter fart globalt. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Her ligger gode muligheter for dyktige, fremoverlente bedrifter til å eksportere kompetanse og knytte seg til nye markeder, sier Dillner.

Vil du slutte deg til visjonen? Signer dugnaden for nullutslippssamfunnet her.

Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Jobber for utslippsfri samfunn i 2050( Foto:Myneewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*