Det er utelukkende myndighetenes oppfordring som er årsak til at forslaget om utbytte er trukket tilbake, sier konsernsjef i Gjensidige, Helge Leiro Baastad

Myndighetene har bedt finansinstitusjonene vente med utbytte på grunn av korona-situasjonen. Derfor vil det ikke bli noe vedtak om utbytte på Gjensidiges generalforsamling i vår. 

Styret i Gjensidige understreker at det har til hensikt å betale utbytte så snart situasjonen tillater det.

Hver vår siden Gjensidige ble børsnotert i 2010 har kundene mottatt kundeutbytte. I år blir utbyttevurderingen skjøvet på. Myndighetene har sendt en klar oppfordring til finansinstitusjonene om ikke å betale utbytte så lenge korona-situasjonen skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

– Gjensidiges styre følger denne oppfordringen lojalt, og har valgt å trekke forslaget om utbytte for årets ordinære generalforsamling, sier konsernsjef Hege Leiro Baastad.

Venter med utbytte

Det betyr at Gjensidige ikke vil betale utbytte til aksjeeierne i denne omgang. 

Dersom situasjonen utvikler seg slik at Gjensidige kan betale utbytte til sine eiere senere i år, er det Gjensidigestiftelsens intensjon å videreformidle et slikt utbytte som kundeutbytte.

– Det er utelukkende myndighetenes oppfordring som er årsak til at forslaget om utbytte er trukket tilbake. Gjensidige har en solid økonomi, og ville hatt rom for å betale utbytte, sier Baastad.

Selskapets utbyttepolitikk er ikke endret, og det er ingen planer om å bruke pengene til andre formål. Det er dessverre ikke mulig å anslå når utbytte kan utbetales.

– Som alle andre håper vi selvfølgelig at korona-krisen går over så fort som mulig, men så lenge den vedvarer vil vi følge myndighetenes anbefalinger både når det gjelder utbytte og andre forhold, sier Baastad.

Bekymring for smitte

Eyrs videokonsultasjoner via Gjensidige behandlingsforsikring økte med over 50 prosent i mars. Men i april er situasjonen en helt annen.

– I mars var mange legetimer knyttet til bekymring for om man er smittet av korona, sier forretnings- og produktutvikler Anne Grethe Strandos i Gjensidige.

– Det var også mange som valgte videokonsultasjon fordi de er redde for smitterisikoen ved å dra til et fysisk legekontor sier Sol Malm Hagen, lege i Eyr.

Det digitale helsetilbudet via Eyr, er det både personer med bedriftsforsikring og privat forsikring som bruker.

Ved å kontakte Eyr kan pasienter med korona-symptomer motta medisinske råd, sykemelding og eventuelt nødvendige resepter for luftveisinfeksjoner.

Dersom pasienten har pusteproblemer, andre alvorlige symptomer eller møter FHIs kriterier for korona-testing, vil fysiske undersøkelse av fastlege eller legevakt være nødvendig.

Corona-bilde fra Pixabay

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens sum eiendeler utgjorde 112 milliarder kroner.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*