Gjeldsproblemene i Norge øker i deler av oljebeltet(Foto: Lindorff)

Nordmenn har ubetalte regninger til en verdi av 39 milliarder kroner, ifølge Lindorffanalysen.Gjeldsproblemene øker, spesielt på Sør-Vestlandet, ifølge Lindorffanalysen. 250.000 nordmenn har totalt 1,3 millioner betalingsanmerkninger – til en verdi av 39 milliarder kroner. Foto: Bergen, Unsplash. Tallet gjelder for første kvartal 2017. De utestående beløpene har økt med 3,4 prosent fra første kvartal i fjor.

Lindorffanalysen ser nærmere på utviklingen innen betalingsanmerkninger, og gir en pekepinn på hvordan det står til med privatøkonomien ulike steder i landet.Økningen henger sammen med at det også er en vekst i antall betalingsanmerkninger. Nordmenn har for øyeblikket i underkant av 1,3 millioner anmerkninger – en vekst på 2,4 prosent. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Oljefylker som Rogaland, Hordaland og Vest- og Aust-Agder påvirker statistikken spesielt negativt, også når det gjelder antall personer som sliter med å betale regningene sine. På landsbasis er det nå 254.429 personer som står oppført med én eller flere anmerkninger – en økning på 0,4 prosent. Det tilsvarer i underkant av hver 20. nordmann.

Sør-Vestlandet påvirker negativt
– De siste årene har det vært et krevende arbeidsmarked på Sør-Vestlandet, som en følge av lavere aktivitet i oljebransjen. En konsekvens av dette er at betalingsvanskene har økt. Det er en klar sammenheng mellom utviklingen i gjeldsproblemer og det å stå uten jobb, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

– Det positive er at veksten i arbeidsledigheten har flatet ut. Ofte tar det litt tid før vi ser en klar effekt av dette i våre tall, men utviklingen innebærer at økningen i betalingsproblemer

på Sør-Vestlandet trolig vil avta fremover, sier hun.

En annerledes lavkonjunktur
Norge har de tre siste årene opplevd en oljenedtur i økonomien, noe som også har innvirkning på bedriftsmarkedet. Når det gjelder konkursutviklingen, kjennetegnes denne ved at større selskaper må stenge dørene, sammenlignet med det som var tilfelle under dot.com- og finanskrisen.

I første kvartal var det rundt syv ansatte i aksjeselskapene som gikk konkurs, opp fra én ansatt for tre år siden og rundt tre ansatte i kjølvannet av de to forrige nedgangsperiodene.

– Konkursene rammer større selskaper enn før. Denne tendensen gjelder alle landets regioner og sender signaler om økt behov for omstilling i norsk næringsliv, sier Willumsen.

Claus Anders Nysteen

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*