The Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson visits NATO and meets with NATO Secretary General Jens Stoltenberg Press conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson

Generalsekretær Jens Stoltenberg ønsket den svenske statsministeren Ulf Kristersson velkommen til NATOs hovedkvarter torsdag (20. oktober 2022) for diskusjoner om Sverige og Finlands søknader om å bli medlem av alliansen.

«Å bli med i Alliansen vil gjøre deg tryggere, NATO sterkere og det euro-atlantiske området sikrere,» sa generalsekretæren. Han bemerket at tiltredelsesprosessen for Sverige og Finland har vært den raskeste i NATOs moderne historie og nesten alle allierte har fullført sine nasjonale prosedyrer. Han understreket at mange allierte har gitt sikkerhetsforsikringer til begge land, og NATO har økt sin tilstedeværelse i Østersjøen. «Det er utenkelig at allierte ikke ville handle dersom Sverige og Finland skulle komme under noen form for press,» sa han.

Her er et utdrag av NATOs referat fra møtet:

Statsminister Kristersson,

Kjære Ulf,

Velkommen til NATO

Gratulerer med valget, og velkommen til NATOs hovedkvarter.

Jeg setter stor pris på at du er her bare tre dager etter tiltredelse.

Dette viser ditt langvarige engasjement og støtte til Sveriges medlemskap i NATO.

Som en nær NATO-partner har Sverige gitt verdifulle bidrag til Alliansen i mange år.

Du har godt trente og profesjonelle væpnede styrker;
avanserte militære evner;
og du opererer allerede etter NATO-standarder.

På vårt NATO-toppmøte i Madrid tok alle allierte den historiske beslutningen om å invitere Sverige og Finland til å bli medlemmer av NATO.
Å bli med i alliansen vil gjøre deg tryggere,
NATO sterkere,
og det euro-atlantiske området sikrere.

Ditt medlemskap vil styrke Alliansens tilstedeværelse i nordområdene.
Og utdype det nordiske og baltiske forsvarssamarbeidet.

Som inviterte integrerer dere nå i NATOs politiske og militære strukturer.
Og det er utenkelig at allierte ikke ville handle, dersom Sverige og Finland skulle komme under noen form for press.

Mange allierte har gitt sikkerhetsgarantier til begge land.
NATO har økt sin tilstedeværelse i Østersjøregionen.
Og vi har trent og jobbet sammen mer enn noen gang før.

Tiltredelsesprosessen for Sverige og Finland har vært den raskeste i NATOs moderne historie.

Nesten alle allierte har nå fullført sine nasjonale prosedyrer.

Så, statsminister, jeg ønsker velkommen din forpliktelse til det trilaterale memorandumet signert av Türkiye, Sverige og Finland for å styrke samarbeidet i kampen mot terrorisme.

Vi er alle enige om viktigheten av notatet.
Og behovet for å ta tak i Türkiyes legitime sikkerhetsproblemer.

Jeg hilser de store, konkrete skrittene Sverige tar for å implementere Trilateral Memorandum velkommen.
Avslutte eventuelle restriksjoner på våpensalg til Türkiye.
Betydelig styrking av samarbeidet om terrorbekjempelse.
Forbyr deltakelse i terrororganisasjoner, inkludert PKK.
Og jobber gjennom Joint Implementation Mechanism på spørsmål som utlevering og terrorfinansiering.
Vi er også enige om at vi må stå sammen når vi står overfor den største sikkerhetskrisen på en generasjon.

President Putin svikter i Ukraina.
Men han har ikke gitt opp sin brutale angrepskrig.

Så jeg ønsker velkommen Sveriges sterke støtte til Ukraina med våpen og ammunisjon, samt humanitær bistand.

NATO-allierte vil fortsette å støtte Ukrainas rett til selvforsvar.
Så lenge det tar.

Så, statsminister,

Takk igjen for at du er her i dag, og for ditt sterke engasjement for NATO.

Jeg ser fram til å jobbe med deg.Og å ønske Sverige og Finland velkommen som NATO-medlemmer.

Kilde: NATO.Int. Oversetter fra engelsk til norsk: Erik Heming.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*