Som avslutning på toppmøtet i Vilnius onsdag (12. juli 2023), ønsket generalsekretær Jens Stoltenberg velkommen til at NATO-ledere tok store beslutninger for å tilpasse Alliansen for fremtiden. De allierte ble enige om NATOs mest detaljerte og robuste forsvarsplaner siden den kalde krigen, styrket deres forpliktelse til forsvarsinvesteringer, ble enige om å bringe Ukraina nærmere NATO, og utdypet partnerskap rundt om i verden.

Stoltenberg ledet det åpningsmøtet i NATO-Ukraina-rådet onsdag, hvor de allierte fikk selskap av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy. Generalsekretæren understreket at fra nå av vil NATO og Ukraina møtes i rådet «for å diskutere og bestemme som likeverdige». Han ønsket også velkommen til at de allierte har blitt enige om en ny flerårig bistandspakke for å hjelpe overgangen til Ukraina fra sovjettiden til NATOs utstyr og standarder, og gjøre deres styrker fullt ut interoperable med NATO. Stoltenberg hilste videre de nye kunngjøringene om støtte fra flere allierte velkommen.

På toppmøtet bekreftet også de allierte at Ukraina vil bli medlem av NATO, og ble enige om å fjerne kravet om en handlingsplan for medlemskap. «Dette vil endre Ukrainas medlemsvei fra en to-trinns prosess til en ett-trinns prosess,» sa Stoltenberg. «Vi vil utstede en invitasjon til Ukraina om å bli med i NATO når de allierte er enige om at betingelsene er oppfylt.» Han la til at Ukraina nå er «nærmere NATO enn noen gang før».

Generalsekretæren understreket at allierte må sørge for at når denne krigen tar slutt, er det troverdige ordninger på plass for Ukrainas sikkerhet. Han ønsket velkommen at mange allierte nå har forpliktet seg til å gi langsiktig sikkerhetshjelp til Ukraina.

Tidligere onsdag ledet Stoltenberg et møte mellom allierte med lederne av Australia, Japan, New Zealand, Republikken Korea og EU. Han sa at «NATO er en regional allianse, men vi står overfor globale utfordringer». Generalsekretæren sa at Beijings globale selvsikkerhet og Moskvas krig mot Ukraina krever enda tettere koordinering mellom NATO, EU og Indo-Stillehavspartnere, og at de vil jobbe enda tettere sammen, og stå sterkt for den regelbaserte internasjonale orden.

Avslutningsvis sa Stoltenberg at «NATO er mer samlet enn noen gang» og takket president Nausėda, den litauiske regjeringen og befolkningen i Vilnius for å være vertskap for dette historiske toppmøtet. NATOs neste toppmøte vil finne sted i Washington, D.C. i 2024, og markere syttifem år siden Alliansens grunnleggelse.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*