Kårstø ved Haugesund (Foto: Equinor. Einar Aslaksen)

Russland befinner seg foreløpig i hjertet av globale gassmarkeder – dets evne til å påvirke priser og forsyninger utover det regionale markedet blir tydeligere og vil sannsynligvis stivne etter hvert som etterspørselen tar seg opp i vintermånedene, skriveranalytiker Lu Ming Pang i Rystad Energys vanlige gass- og LNG-notat:
Etter nok en uke med rekordpriser viser markedet ingen tegn til å finne en ny likevekt. Markedsstemning er en blanding av prisrekordtretthet med stille aksept for at denne nye normalen er kommet for å bli.

Brøt rekordhøyder

Prisene på gass og flytende naturgass (LNG) har steget over hele verden, og brøt tidligere rekordhøyder satt rett etter utbruddet av konflikten i Ukraina i slutten av februar.

I Europa har den urolige situasjonen rundt Nord Stream 1-gassrørledningen fortsatt, med et plutselig vedlikehold varslet i slutten av august.

Dette har sendt sjokkbølger gjennom gassforsyningskjeder, med priser i Europa, USA og Asia som har økt til rekordnivåer på nyhetene.

Russland befinner seg foreløpig i hjertet av globale gassmarkeder – dets evne til å påvirke priser og forsyninger utover det regionale markedet blir tydeligere og vil sannsynligvis stivne etter hvert som etterspørselen tar seg opp i vintermånedene.

Etter nok en uke med rekordpriser viser markedet ingen tegn til å finne en ny likevekt.

Markedsstemning er en blanding av prisrekordtretthet med stille aksept for at denne nye normalen er kommet for å bli.

Pipeline-smerte smerte forlenget

TTF-prisene steg til 83,2 dollar per million britiske termiske enheter (MMBtu) etter nyheter om vedlikeholdet på Nord Stream 1.

Dette er en all-time high, med den siste rekorden på $77,6 per MMBtu satt i mars etter Russlands invasjon av Ukraina.

Dette var på et tidspunkt hvor skjebnen til russisk gassforsyning forble uklar, til tross for at Europa nettopp hadde skrapet seg gjennom vinteren med bare rundt 26 % i gasslagre.

Seks måneder senere er det fortsatt liten klarhet over sikkerheten til russiske forsyninger, med den siste vrien da Gazprom kunngjorde et plutselig vedlikehold på rørledningen fra 31. august til 2. september, med gassstrøm gjennom anlegget som forventes å være null i hele perioden.

Gazprom har sitert at forebyggende vedlikehold må utføres hver 1000. time i henhold til spesifikasjonene gitt av Siemens Energy, og driften vil bare gjenopptas hvis ingen ytterligere tekniske problemer er identifisert.

I likhet med vedlikeholdet fra 12. juli til 21. juli, er markedsaktørene på vakt mot muligheten for at strømmene ikke kommer tilbake etter planen, om de i det hele tatt.

Tre av totalt åtte turbiner på stedet hadde tidligere blitt stengt ned som en del av rutinemessig drift, hvor enhetene er pålagt å vedlikeholdes etter 34 måneders drift.

Den siste av åtte turbiner er den som for øyeblikket er i drift, som har drevet 20 % av den totale Nord Stream 1-kapasiteten helt siden driften ble gjenopptatt 21. juli.

Det kreves fem turbiner for å drive rørledningen med 100 % kapasitet, med en sjette som en reserve. Siden omstarten 21. juli har russisk gassstrøm gjennom Nord Stream 1 vært stabil, i gjennomsnitt rundt 31,14 MMcmd per 22. august – rundt den reduserte kapasiteten på 20 %.

Europa kan finne litt trøst i norske gassstrømmer som holder seg stabile, i gjennomsnitt rundt 300,78 MMcmd per 22. august til tross for vedlikehold pågående ved Kollsnes-knutepunktet og Troll-feltene, som forventes avsluttet i slutten av september.

Før vedlikeholdet holdt norske gassstrømmer seg stabilt på rundt 330 MMcmd.

Ytterligere forstyrrelser forventes i september på grunn av vedlikehold på Osebergfeltet (27 MMcmd reduksjon), og igjen fra Kollsnes-huben (38,5 MMcmd reduksjon) og Troll-feltene (33,5 MMcmd reduksjon).

Sammenlignet med fjoråret hvor gasslageret var på sitt fulle på 77,2 milliarder kubikkmeter (Bcm) 21. oktober 2021, er europeisk gasslager allerede i en sunnere posisjon.

Europa har 77,48 Bcm i lagring, og er 77,42 % fulle per 21. august, som til sammen er nær EUs krav om å ha 80 % fulle lagringsplasser innen 1. november.

Injeksjoner er omtrent 2,67 Bcm uke for uke, som er i tråd med den femårige gjennomsnittlige ukentlige injeksjonen på 2,35 Bcm for august fra 2017 til 2021.

Kan kuttes når som helst

Tyskland, som har satt et mål på 75 % lagring innen 1. september, har komfortabelt overskredet målet på 80,14 % per 21. august, og ser ut til å nå målet på 85 % innen 1. oktober.

Med russiske gassstrømmer som skaper kaos på gassmarkedet, ville Europa være dumt å bli lullet inn i en falsk følelse av sikkerhet med russiske strømmer.

Det internasjonale energibyrået (IEA) hadde tidligere advart om at russisk gass kunne bli kuttet når som helst, og det plutselige vedlikeholdet som ble kunngjort forrige uke for Nord Stream 1 bekrefter denne oppfatningen ytterligere.

Europa fortsetter å presse på for å avvenne seg fra russiske forsyninger ved å bygge og utvide LNG-importanlegg, skriver Rystad Energy..

(Oversettelse fra engelsk til norsk: Erik Heming.)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*