Sentralbankssjef Stefan Ingves(Foto:Riksbanken)
Sentralbankssjef Stefan Ingves(Foto:Riksbanken)

 

Norges Bank spådde norsk vekst med sordin igjen foran rentemøtet 8. mai. Derfor ble den norske styringsrenten holdt uforandret. Riksbanken i Sverige venter lavere etterspørsel enn normalt, noe som slår inn i ikke oljerettet norsk økonomi. Dermed ligger det an til uendret norsk styringsrente på 1,5 prosent, mens svenskene ligger an til å senke rente med en kvart prosent til 0,5 prosent. Dermed får svensk industri en konkurransefordel. Nestleder i Riksbankens pengepolitiske avdeling, Christina Nyman, skriver på den svenske sentralbankens nettsider at hun ikke frykter svensk deflasjon tross lav inflasjon. Derfor senker Riksbanken renten med en kvart prosent til 0,5 proent 3.juli, skriver Nordic News.

Svakere enn ventet

– Etter den globale finanskrisen, har verdens etterspørsel vært lavere enn normalt . Det har blitt gradvis dempet inflasjonspress både i vår verden og i Sverige . En faktor bak den lave inflasjonen i Sverige er at selskapene synes å ha problemer med å heve sine priser som sine kostnader øker . I Pengepolitisk rapport i april , forventer vi at når etterspørselen i økonomien vokser vil inflasjonen også stige . For å finne ut mer om priser oppførsel av bedrifter , vil Riksbanken sende ut et spørreskjema til et stort antall selskaper og stille spørsmål om priser og kostnader, skriver Christina Nyman

Får vi deflasjon i Sverige ?

– Det faktum at KPI-veksten er negativ , skyldes delvis at Riksbanken senket renten, noe som gir en direkte effekt fordi husholdningenes rente inngår i KPI . Hvis effekten utelates , er den svenske inflasjonen nå omtrent null ( KPIF ) . Deflasjon bør bare bekymre hvis den økonomisk aktiviteten stopper opp. Det kan gjøre dette hvis husholdninger og bedrifter begynner å forvente fallende priser og dermed utsette sitt forbruk og investeringer . Noen slike tegn vi ikke. Hun skriver at aktiviteten  styrker når husholdninger og bedrifter er positive til økonomisk utvikling . Inflasjonsforventningene er godt forankret rundt 2 prosent på lengre sikt .

-Kan Sverige bli et nytt Japan?

– Nei, det er ikke vårt syn. Vi ser helt klart at økonomien styrker seg; BNP økte sterkt på slutten av 2013, utlån til de svenske husholdningene er relativt høy , sysselsettingen stiger . Med et sterkere press i økonomien med lønnpress oppover som vokser litt raskere enn bedriftenes mulighet til å øke sine priser. Vår vurdering er derfor at inflasjonen vil stige i de kommende årene . Men gitt det faktum at inflasjonen har vært lav en stund det er en viss usikkerhet om hvor raskt dette skjer. De neste månedene vil vi få mye ny informasjon om hvordan prisene utvikler seg og etterspørselspress i svensk økonomi, spår Christina Nyman .

Leter etter forklaring

Nordea skriver i et markedsbrev at man leter etter årsakene til lav svensk inflasjon. Riksbanken i Stockholm senke sine inflasjonsprognoser fire ganger ifjor. Nordea bekrefter at Riksbankens analytikere undersøker hvorfor inflasjonen er så overraskende lav. Vise riksbanksjef Christina Nyman gir en forklaring på Riksbankens nettsider. I januar var den svenske inflasjonen 0,3 prosent i årlig rate. Riksbankens prognose var på 0,6 prosent og markedet ventet et gjennomsnittlig på 0,4 prosents inflasjon,under Riksbankens prognose på 0,5 prosent. Men inflasjonen er i virkeligheten null. Riksbanken ble pålagt å kutte styringsrenten i desember i strid med rentebanen, for å stimulere økonomien, og få opp inflasjonen fra noe som liket tendenser til deflasjon. Norges Bank har også måttet endre rentebanen flere ganger. Men den svenske BNP-veksten viste seg å være overraskende sterk i løpet fjerde kvartal i fjor. Nordea skriver at det kreves flere lave inflasjonsresultater for at et svensk skal bli en realitet på Riksbankens rentemøte 3. juli. Et kutt på en kvart prosent gir en svensk styringsrente på 0,5 prosent, som vil ligge en prosent under den norske styringsrenten.

Ny vekst igjen

Norske bedrifter melder om moderat vekst i produksjonen, viser Norges Banks ferske måling av norsk økonomi, som ble presentert mandag formiddag .Samtidig har produksjonen økt noe mindre enn bedriftene så for seg i februar, viser resultatene av ringerunden blant 74 utvalgte kontakter fra privat sektor i sentralbankens regionale nettverk i slutten av april, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Dagens Næringsliv. En fersk utlånsundersøkelsen fra Norges Bank viser at etterspørselen etter kreditt fra bedriftene økte svakt i årets tre første måneder. Ifølge utlånsundersøkelsen var det samtidig små endringer i samlet kredittpraksis overfor foretak i første kvartal, mens utlånsmarginene på lånene falt. Boligprisene stiger også trolig mer enn ventet men Norges Bank beholder trolig renten uendret i mai. Handelsbanken tror ikke på dommedagsprofetiene som Nordea Markets har kommet med. Handelsbanken tror ikke på dommedagsprofetiene som bla Nordea Markets har kommet med. Fremover ser også bildet svakere ut enn tidligere antatt. I 2015 venter SSB i Norge nå en bnp-vekst i fastlandsøkonomien på 2,4 prosent. I rapporten fra desember var prognosen envekst på 2,5 prosent i 2015. Veksten for 2016 er nedjustert fra 3,1 prosent til 2,9 prosent. SSB tror ledigheten fremover vil øke, og ser for seg en arbeidsledighet på nesten 4 prosent i 2015. Arbeidsledigheten vil kunne synke igjen i 2017, skriver SSB. Ferske tall fra Norges Bank tyder på noe sterkere norsk vekst igjen.I 2015 venter SSB i Norge en bnp-vekst ifastlandsøkonomien på 2,4 prosent. Veksten for 2016 er nedjustert fra 3,1 prosent til 2,9 prosent. SSB tror ledigheten fremover vil øke, og ser for seg en arbeidsledighet på nesten 4 prosent i 2015. Men Norges Bank skriver i en fersk rapport at sysselsettingen øker igjen, skriver Nordic News.

Nestsjef i pengepolitisk avdeling, Christina Nyman, frykter ikke deflasjon(Foto:Riksbanken)
Nestsjef i pengepolitisk avdeling, Christina Nyman, frykter ikke deflasjon(Foto:Riksbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*