CEO Christian Rynning-Thønnesen i Statkraft(Foto: Statkraft.de)

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultat etter skatt endte på 3,8 milliarder kroner.Underliggende driftsresultat for året var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner, skrev Statkraft i februar om 2019. Statkrafts resultater blir trolig svakere i år, som følge av lavere kraftpriser.

– Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie og å bidra med et solid utbytte til vår eier, skrev konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Statkraft la nylig frem et underliggende resultat(EBIT)
på NOK 100 millioner i annet kvartal i 2020. Dette er ned NOK 2689 millioner sammenliknet i samme periode ifjor. Nedturen var drevet av betydelig lavere kraftpriser enn året før.

Fjerde kvartal 2019

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,7 EUR/MWh, en nedgang på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,8 TWh, en økning på 11 prosent. Økningen i produksjon var relatert til både nordisk vannkraft og tysk gasskraft.

Underliggende driftsresultat for kvartalet var 5640 millioner kroner, en økning på 756 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Forbedringen var i hovedsak et resultat av høyere bidrag fra Markedsoperasjoner. Resultatet etter skatt var 3796 millioner kroner.

Høydepunkter i 2019

  • Bygging av vindparkene Storheia (288 MW) og Hitra 2 (94 MW) i Norge ble fullført.
  • Vindparken Kilathmoy (23 MW) og et batteriprosjekt i Irland ble ferdigstilt
  • Avtale om å bygge og deretter selge 100 prosent av vindparken Windy Rig i Storbritannia ble inngått.
  • Flere nye krafthandelsavtaler i Spania, Tyskland og Frankrike.
  • Kjøp av aksjer i elbilladeselskapet Grønn Kontakt. Etter transaksjonen er eierandelen 95,72 prosent og de resterende aksjene vil bli kjøpt i første kvartal.
  • Salg av 4,41 prosent av aksjene i BKK for 966 millioner kroner. En gevinst på 438 millioner kroner ble innregnet under finansposter.

Rekordresultat ifjor

Konsernregnskapet for 2019 er godkjent av styret i Statkraft AS. Statkrafts kraftproduksjon var ifjor 61,1 TWh, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2018. Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen i 2019 var 39 EUR/MWh, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før. Underliggende driftsresultat var 17 587 millioner kroner, sammenlignet med 14 953 millioner kroner i 2018. Resultat etter skatt var 11 327 millioner kroner, hvilket var 2063 millioner kroner lavere enn foregående år. Resultatet i 2018 inkluderte betydelige salgsgevinster. Foreslått utbytte for 2019 er 6454 millioner kroner.

– Samtidig som vi utvikler en betydelig ny produksjonskapasitet fra fornybare energikilder i Norge, Europa, Sør-Amerika og India har vi levert en avkastning på sysselsatt kapital på solide 16 %, sier Rynning-Tønnesen.

Optimalisering og utvidelse vannkraftporteføljen har høy prioritet og flere investeringsbeslutninger ble tatt i 2019.

Prosjektporteføljen fortsetter å øke og Statkraft er i rute med å utvikle en portefølje på 6 GW landbasert vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025.

I tråd med strategien fortsetter Statkraft å utvide produkttilbudet og øke volumet innen Markedsoperasjoner i Europa og Sør-Amerika. I Norge har Statkraft inngått nye langsiktige kraftkontrakter med Wacker Chemicals, Alcoa og Borregaard som bidrar til å stabilisere konsernets inntekter.

Christian Rynning Tønnesen i STatkraft(Foto:Flickr)

Statkraft’s investeringskapasitet i 2020 er ventet å bli lavere ifølge kvartalsrapporten for 2. kvartal i år. Vekstmålet på å øke kapasiteten med 9 GW innen 2025 ligger fast ifølge delårsrapporten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:

Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*