Joseph La  Vorgna , sjeføkonom i Deutsche Bank, spår at USA snart setter opp styringsrenten raskere enn  ventet i Europa. (Foto: Goldsilver.com)
Joseph La Vorgna , sjeføkonom i Deutsche Bank, spår at USA snart setter opp styringsrenten raskere enn ventet i Europa. (Foto: Goldsilver.com)

Senioranalytiker Erik A. Bruce i Nordea Markets  bommet da han sa til Nordens Nyheter at den norske renten senkes  med en kvart prosent i mai, og at det kan komme ytterligere en rentereduksjon i høst. I stedet valgte Norges Bank å holde renten uforandret på 1,25 % i pressemeldingen etter gårsdagens møte. Samtidig varsler de en mulig rentesenking i juni.

Finansminister Siv Jensen (Frp) advarte boligkjøpere med stor gjeld mot at de kan få store økonomiske problemer når rentene begynner å stige. IMF frykter bevegelser på opptil 100 basispunkter (én prosent) i rentemarkedet når den amerikanske sentralbanken begynner å heve styringsrenten, ifølge Dagens Næringsliv. Samtidig vil Norges Bank senke den norske renten i  juni.

Advarer mot lån

Finansminister Siv Jensen advarer nå folk mot å ta opp for mye lån.  Men de fleste boligkjøpere har mye å gå på i sin privatøkonomi. Men mange kan også få store problemer hvis ting endres. Det kan bli mer krevende når situasjonen i norsk økonomi og næringsliv endrer seg, sier Jensen til Aftenposten. Feds første renteheving siden 2006 kan føre til svært kraftige utslag i obligasjonsmarkedet, advarer Deutsche Banks sjeføkonom Joseph la Vorgna i en ny oppdatering. Deutsche Bank mener uroen kan bli større, kraftigere og skje hurtigere enn hva Det internasjonale pengefondet advarte mot i forrige uke (IMF).Det kan bli verre, tror Deutsche-toppen ifølge Dagens Næringsliv. Men Erik A. Bruce sier at den  amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil gå forsiktig frem slik at den lange  fastrenten i USA ikke stiger for mye.

Fortsatt norsk boligboom

I en ny oppdatering viser Deutsche Banks analytiker Joseph  la Vorgna til fem episoder siden 1994 hvor renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid spratt i været da investorene endret sine forventninger til sentralbankens rentebane. Men  Erik Bruce tror ikke at renteøkningen i USA  annet halvår i år vil bli dramatisk. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at prisøkningen på boligere  11,9 prosent i Oslo og Bærum  fra 1. kvartal i fjor til 1.  kvartal og boligprisene steg med  7,2 prosent  i samme  periode i hele Norge. Dermed er  det  fortsatt norsk boligboom.

Dagens  Næringsliv skriver at en mye større bevegelse er mulig. Hvis historien gir en pekepinn kan det skje raskt og svært kraftig i løpet av kort tid, vanligvis i løpet av to måneder, skriver la Vorgna.I 1994, da Fed begynte å heve styringsrenten, førte det til en bevegelse på 246 basispunkter. Styringsrenten ble hevet 250 punkter i perioden.I 1996, da markedet ventet flere rentekutt etter at Fed kuttet et kvart prosentpoeng, steg renten med 154 basispunkter. I 1999 steg tiåringen 183 punkter før Fed begynte å stramme til. I 2003 steg renten 149 punkter etter et mindre enn ventet-kutt fra Fed. Og da daværende sentralbanksjef Ben Bernanke skremte markedene i 2013 i forbindelse med nedtrappingen av støttekjøpene, steg renten med 140 punkter,skriver all Street Journal. Men Norges Banks rentebanen peker mot lav rente i flere år fremover. Nå kan altså amerikanske prognoser endre på dette raskt. Dermed kan den negative renten i Sverige, Sveits og Danmark fort bli positiv igjen, skriver Nordic News.

Renten ned en halv prosent

Norges Bank har varslet  rekordlav styringsrente de neste to tre årene.  En nedgang i den norske styringsrenten på en kvart prosent i juni øker utlånsveksten  fordi boligmarkedet er etterspørselsdominert.  Erik Bruce tror på en langsom vekst i Europa, etter at ESB  har besluttet  å trykke  penger og å kjøpe gjeld. Dermed vil renten i Eurosonen  forbli lav lenge,  selvom  Federaal  Reserve  starter oppjusteringen av den  amerikanske styringsrenten  i  høst, skriver Nordens  Nyheter. Svenska Handelsbanken spår også i en prognose at vi får to rentekutt til i Norge i år.  Dermed kan styringsrenten bli satt ned til rekordlave 0,75 prosent.

Senioranalytiker Erik A. ruce  i Nordea  venter at Norges Bank senker renten med 0,25  prosent i  mai. Han sier  at det kan komme nok en rentesenkning på 0,25 prosent i høst(Foto: Flickr/NordeaMarkets)
Senioranalytiker Erik A. ruce i Nordea venter at Norges Bank senker renten med 0,25 prosent i juni. Han sier at det kan komme nok en rentesenkning på 0,25 prosent i høst(Foto: Flickr/NordeaMarkets)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*