Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund  kan få sterkere finske eiere  fremover( Foto: Flicr)
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund kan få sterkere finske eiere fremover( Foto: Flicr)

Fortum satser på videre vekst innen kjernekraft, vannkraft og kombinert varme- og kraftproduksjon, både i EU og i Russland. Fortums langsiktige mål er å være en av de ledende selskapene i elektrisitets- og varmeproduksjon i Europa, og samtidig ha de laveste utslippene i energiindustrien og det finske statsselskapet ønsker nå å vokse resultat per aksje. Konsernsjef Tapio Kuula i Fortum vil også øke eierandelen i norske Hafslund, der finnene idag eier 34 prosent

Kjøper selskaper

Konsernsjefen sa at det planlagte salget av nettvirksomheten i konsernet gir Fortum betydelig strategisk frihet. Som et resultat, er Fortum klar til å satse mer på utviklings- og vekst fremover , sa Tapio Kuula på Fortums Capital Markets Day med analytikere og investorer i Helsingfors . Fortums la frem sine planer om virksomheten, driftsmiljø og utsikter uten å gå spesifikt inn på et ønske om å kjøpe Oslo Kommunes majoritetspost i det norske energiselskapet Hafslund. Men etter det Nordens Nyheter erfarer, ligger det i kortene at Fortum lenge har forsøkt å øke sin eierandel i Hafslund ASA.

Spareprogram

Fortum lanserte et effektiviseringsprogram i 2012 for å opprettholde og styrke sin strategiske fleksibilitet og konkurranseevne, og for å sikre at selskapet når sine finansielle mål også i fremtiden. Effektiviseringsprogrammet ble gjennomført i løpet av fjerde kvartal i år. Fortum sterke balanse og operasjonell kontantstrøm skaper et solid fundament i et utfordrende forretningsklima, slik at selskapet sikrer fremtidig vekst og verdiskaping. Selv om effektiviseringsprogrammet er fullført, vil selskapet forbedre driftseffektiviteten gjennom den daglige driften ved kostnadsovervåking og optimalisering av arbeidskapitalen. Fortum mener at den beste måten å oppnå de energipolitiske målene som er fastsatt av EU er gjennom et enhetlig og effektivt fungerende marked. Dette er også måten å produsere innovative produkter og tjenester for å møte kundenes behov og ønsker.

Solid vekst i Russland

Solid inntjeningsvekst er en av hjørnesteinene i Fortums strategi. Fortums viktigste konkurransefortrinn i Russland omfatter produksjonsanlegg som er nyere og mer effektive enn konkurrentenes, solide økonomiske resultater, et godt omdømme samt lave utslipp i samband med produksjonen. I 2008 dannet man det russiske datterselskapet OAO Fortum gjennom oppkjøp- et selskap som får et driftsresultat på RUB 18,2 mrd i løpet av 2015, Denne prognosen ligger fast tross endringer i valutakursene. Det finske statsselskapet ønsker å betale et stabil, bærekraftig og over tid økende utbytte Fortum ønsker å dele ut 50-80% av resultat per aksje eksklusive engangsposter, sier Helena Aatinen Senior Vice President, Corporate Communications i Fortum Corporation til Nordens Nyheter.

Fortum øker

Hafslunds driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i tredje kvartal var på 656 mill – med stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra fjoråret. Samlet energiproduksjon og energietterspørsel på linje med fjoråret. Oppnådd kraftpris på 23 øre/kWh – ned 2 øre/kWh fra fjoråret. Integrasjon av kjøpt nettvirksomhet følger plan – fusjon gjennomført innen utgangen av 2014. Ekstraordinære nedskrivninger på 127 mill innenfor forretningsområdet Varme. Oslo Kommune har redusert sin eierandel fra majoritet til 46,8 prosent. Det finske statsselskapet Fortum har økt sin eierandel fra 34 til 36 prosent.. Folketrygdfondet eier 1,1 %. Oljefondet satser 1,3 milliarder kroner i Fortum, og eier 1,04 prosent i det finske selskapet, skriver Nordens Nyheter.

Konsernsjef Tapio Kuula i Fortum vil ha Oslo Kommunes aksjer i Hafslund(Foto: Fortum)
Konsernsjef Tapio Kuula i Fortum vil ha Oslo Kommunes aksjer i Hafslund(Foto: Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*