Vladimir Putins Gazprom skyves tilbake i Baltikum(Foto: PMO)
Vladimir Putins Gazprom skyves tilbake i Baltikum(Foto: PMO)

Finske Fortum, som eier 34 prosent av Hafslund,øker sin eierandel i Estonian Natural Gas selskapene AS Eesti Gass og ASVõrguteenus Valdus – med tanke på omstrukturering og salg av selskapet, skriver Globe Newswire. Fortum har kjøpt E.ONRuhrgas International GmbH eierandel på 33,66% i det estiske naturgass-selskapet AS Eesti Gaas. Fortum kjøper entilsvarende eierandel i serviceselskapet AS Võrguteenus Valdus, som driver med overføring av gass. Fortum øker eierandeleni begge selskaper til ca 51,4​​%.

Gazprom nest størst

Eesti Gaas er et estisk selskap, eid av russiske Gazprom, tyske E.ON Ruhrgas, finske Fortum Oyj og Itera Latvija. Selskapet driver Estlands transmisjonssystem og rørledninger for transport av naturgass, og har hovedkvarter i Tallinn. Nå har Forum økt sin eierandel ved å kjøpe ut tyske E.ON Ruhrgas.Eesti Gaas AS er Estlands naturgasselskap, som kjøper ogselger gass og eier det estiske rørsystemet for gass. Eesti Gaas eies av Gazprom (37.02%), E.ON Ruhrgas (33.66%), Fortum Oyj (17.72%) og Itera Latvija (9.85%). Med dette blir Fortum største eier i det estiske gass-selskapet med 52,4prosent.

Salget må godkjennes

Transaksjonen er betinget av godkjennelser av myndighetene og vanlige vilkår. Fortum skriver i en pressemelding at manforventer å sluttføre transaksjonen i løpet av tredje kvartal 2014. Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgsprisen.Fortum vil fortsette å stå for sine eierandeler i de estiske naturgass-bedrifter ved hjelp av egenkapitalmetoden. Det finske statsselskapet Fortum, sikrer dermed Finland langsiktig naturgass.Etter det Nordens Nyheter har grunn til å tro er det snakk om milliardbeløp i kroner. Nord Stream, kjent som Den nordeuropeiske gassledningen, i Sverige kjent somÖstersjöledningen, pumper naturgass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen. Nord Stream involverer femeneriselskaper: OAO Gazprom, Wintershall Holding GmbH (BASF), E.ON SE, N.V. Nederlandse Gasunie and GDF SUEZ SA.

Vil pynte bruden

Økningen i Fortums eierandel i Estonian naturgass er en midlertidig ordning. Fortum opplyser at selskapet vil struktureremajoritetsandelen i påvente av teventuelt salg. I tråd med direktivet 2009/73/EC fra Europaparlamentet og i Rådet, krever det estiske Natural Gas Act et eierskap som ikke er avhengig av overføring av naturgass eller salg av gass, sier sier Pauliina Vuosio, VP Finans Communications, Fortum. Dermed er man fortsatt avhengig av russisk gass.Fortum skriver på sine nettsider at man vil skape energiformer som «forbedrer livet for nåværende og fremtidige generasjoner». Selskapetgenererer, distribuerer og selger elektrisitet og varme, og tilby også tjenester. Finland har kjernekraftverk i finskeLovisa, og Fortum eier en del av det svenske kjernekraftverket i Oscarshamn i Sverige, og eier 34 prosent i Hafslund i Norge, samt Østfold Energi i Fredrikstad.Fortum fokuserer dermed på de nordiske og baltiske landene, Russland og Polen. I2013, var Fortums omsetning 6,1 milliarder euro med et driftsresultat var 1,6 milliarder euro med 8800 ansatte. Fortumsaksjer er notert på NASDAQ OMX Helsinki, og den finske staten eier vel 50 prosent. Oljefondet eller NBIM, har investert 1,3 milliarder kroner i Fortum, med en eierandel på 1,96 prosent. Norge er dermed nest største aksjonær i Fortum , etterden finske staten, uten å være registrert i aksjonærregisteret. Nordens Nyheterskilde er Norges Bank.

Tidligere kansler Gerhard Schrøder møter Putin om gasssamarbeid(Foto:Wikipedia)
Tidligere kansler Gerhard Schrøder møter Putin om gasssamarbeid(Foto:Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*