Finske Fortum selger Klemetsrudanlegget for ti milliarder kroner(Foto: Fortum)

Fortum har i dag signert en avtale om å selge sine eierandeler på 50 prosent i Fortum Oslo Varme til partnerne Hafslund Eco, Infranode og HitecVision.

Fortum Oslo Varme er den største fjernvarmeleverandøren i Norge, og eies i dag 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune. Transaksjonen skal gjennom en godkjennelsesprosess i Bystyret i Oslo kommune og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres, og forventes å fullføres i løpet av andre kvartal 2022.

Den totale salgssummen for Fortums andel er omtrent ti milliarder NOK. I 2021 produserte selskapet rundt 1,8 TWh fjernvarme og 0,1 TWh elektrisitet med en sammenlignbar EBITDA på om lag 897 millioner NOK (EUR 88 mill.). Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud er Norges største og sluttbehandlet cirka 315 000 tonn rest- og næringsavfall i 2021. Selskapet leverer fjernvarme til mer enn 200 000 mennesker i Oslo, og planlegger å bygge verdens første karbonfangstanlegg av sitt slag. Fortum Oslo Varme har cirka 200 ansatte. Fortum ble eier i Fortum Oslo Varme i 2017.

«Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune. Fortum Oslo Varme har ambisiøse planer for å redusere klimaendringer, og planlegger å etablere et fullskala anlegg for karbonfangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Fortum Oslo Varme er en veldrevet virksomhet. Da Fortum ble kontaktet av Hafslund Eco om et mulig kjøp, gjorde vi en nøye vurdering og konkluderte med at det var i Fortum Oslo Varmes interesse å fortsette den gode utviklingen med et nytt eierskap. De nye eierne har bred erfaring med fornybar energi som vannkraft, og langsiktige investeringer i infrastruktur i Nord-Europa», sier Markus Rauramo, konsernsjef i Fortum.

«Det har vært en glede å jobbe med våre kollegaer i Fortum Oslo Varme. Jeg er overbevist om at selskapet, sammen med sine nye eiere, vil fortsette å være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og til et enda mer bærekraftig Oslo», sier Per Langer, Executive Vice President i City Solutions-divisjonen i Fortum.

«Fortum Oslo Varme er et innovativt og suksessfullt selskap, og deres fjernvarme- og kjølevirksomhet passer godt inn i Hafslund Ecos fornybare kraftproduksjon og infrastrukturportefølje. Ved å kombinere ekspertisen i Fortum Oslo Varme med Hafslund Ecos kompetanse og erfaring innen fornybar energi og det nordiske kraftmarkedet kan vi skape spennende muligheter for bærekraftig vekst», sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund Eco.

En viktig del av Fortums strategi er kontinuerlig å videreutvikle og optimalisere konsernets virksomheter for å sikre verdiskaping, muliggjøre vekst og samtidig sørge for en solid balanse. I 2020 solgte Fortum derfor sin fjernvarmevirksomhet i Joensuu og Järvenpää i Finland, og i 2021 i de baltiske landene, samt eierandelen på 50 prosent i Stockholm Exergi. I forbindelse med salget av Fortum Oslo Varme ble Fortum kontaktet av kjøperen.

Kontaktinformasjon

Marte Hortemo, Communications Manager, +47 99356242, marte.hortemo@fortum.com

Om Fortum

Fortum og Uniper danner til sammen et europeisk energiselskap som har forpliktet seg til å skape en suksessfull overgang til et lavutslippssamfunn for alle. Våre 50 gigawatt med kraftproduksjon, vår betydelige gassimport og lagringsoperasjoner, og vår globale energihandelsvirksomhet gjør oss i stand til å gi Europa og andre regioner pålitelig energiforsyning med lave utslipp. Vi er allerede Europas tredje største produsent av CO2-fri elektrisitet, og vår virksomhet fokuserer på ren energi og infrastruktur for morgendagens hydrogenøkonomi. I tillegg designer vi løsninger som hjelper selskaper og byer med å redusere deres klimafotavtrykk. Med våre 20 000 fagpersoner og virksomhet i over 40 land har vi kompetansen, ressursene og rekkevidden til å drive energiovergangen mot en renere verden fremover. fortum.com; uniper.energy

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er Norges nest største kraftprodusent. Selskapet eier over 80 vannkraftverk i Sør-Norge, og drifter en produksjon på ca. 21 TWh. Det er nok strøm til å forsyne over 2,6 millioner innbyggere med ren, fornybar vannkraft. Selskapet eier også 50 prosent av Eidsiva Energi, og gjennom det halvparten av Elvia, Norges største nettselskap med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme. Havvind er en av Hafslund Ecos strategiske prioriteringer.

Om HitecVision

HitecVision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital. Er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren. De siste 25 årene har HitecVision etablert eller bidratt til utvikling og vekst i over 200 selskaper. HitecVision har de siste årene gjort de mange spennende mulighetene i energi-transformasjonen til hovedfokus for sine investeringer, der nært samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av modellen.

Om Infranode

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Selskapet investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har om lag 1,7 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA.


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*