OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen. Det nye felleseide selskapet får navnet OF Energi, og øker det nordiske samarbeidet på energiområdet. Den finske staten eier majoriteten av Fortum som samarbeider med Hafslund om energimarkedet i Oslo, skriver Nordens Nyheter.

– Vi er trygge på at den solide kompetansen Fortum Oslo Varme har, kombinert med vår tilgang på prosjekter, vil skape stor merverdi for våre medlemmer og kunder, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør i OBOS. Nils Morten Bøhler(t.v.) og direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo fotografert av Eirik jemtland ved varmepumpen på Symra terrasse i Oslo

Lokale løsninger

Målet er å bygge systemer for lokale løsninger for leveranse av fornybar energi for OBOS-tilknyttede prosjekter der varme eller kjøling ikke er tilgjengelig i dag. Satsingen vil primært skje i områder hvor Fortum Oslo Varme i dag ikke leverer fjernvarme.

– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme. Selskapene har god erfaring fra tidligere samarbeid, og inngikk blant annet i 2017 en avtale om leveranse og installasjon av OBOS’ første solcelleanlegg. Fordelt på seks næringsbygg i Oslo produseres det i dag til sammen 1.000.000 kWh solstrøm i året.

Lokale energinett

Det nye selskapet OF Energi vil satse på å utvikle lokale energinett for varme og kjøling som flere bygg kan kobles på. Energioverskudd i et bygg vil da kunne brukes andre steder med energibehov. Dermed vil den totale kostnaden for hvert bygg minimeres og den samfunnsøkonomiske nytten maksimeres. Dette vil være aktuelt for både eksisterende og ny bygningsmasse. Det vil bli satset på moderne teknologi og systemer som sikrer at kundene får bærekraftige energiløsninger.Fortum Oslo Varme vil drifte og vedlikeholde alle de nye energisentralene. Symra terrasse på Lambertseter er det første prosjektet til det nye selskapet. Det er ikke fjernvarme i området, men i stedet etablert energibrønner med varmepumper som vil levere både varme og kjøling.

Konsernsjef Pekka Landmark i Fortum fra Helsinki fotografert under et besøk i Norge i en annen sammenheng. Statkraft er ikke direkte involvert i det prosjektet som er omtalt i artikkelen(red. Nordens Nyheter).

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*