Arkitekt Gudmund Stokke i Nordic Office of Architecture ser  positivt på fremtiden(Foto:Nordic Arc.com)
Arkitekt Gudmund Stokke i Nordic Office of Architecture ser positivt på fremtiden(Foto:Nordic Arc.com)

Arkitektbransjen som er følsom overfor konjunkturene venter fortsatt vekst i Norge, Norden og internasjonalt. Arkitekt Gudmund Stokke faglig leder i Nordic Office of Architecture, tidligere NSW Arkitekter og Planleggere as har store oppdrag med utbygging av flyplasser i Norge, Sverige, Uganda og Tyrkia. Han tror på fortsatt positiv økonomisk utvikling i årene fremover. Han ser ikke signaler som tilsier at byggeprosjekter stoppes. Tvert imot tror han på stabilt gode tider, med et noe mer nyansert bilde i Norge.

Nordic Office of Architecture er engasjert som Airport Designer på Arlanda Airport som vil bli betydelig utvidet i årene fremover.
Totalt er det planlagt å investere 13 milliarder i selve flyplassen, som blant annet ny pir, utvidelse av Terminal 5 og plass for store langdistansefly.

Nordic Office of Architecture er også engasjert til å tegne den nye flyplassen I Istanbul i tillegg til terminalene ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn. Terminalen i Istanbul vil bli en av verdens største flyplassterminaler med over 900.000 m2 og en kapasitet på 90 millioner passasjerer per år.

Finansminister Siv Jensen (FrP) la nylig frem forslag til statsbudsjett for 2015. Tre økonomer Dagens Næringsliv mente finansminister Siv Jensen (FrP) ville by på både skattelettelser og økt oljepengebruk. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank sa tilDagens Næringsliv at veksten i investeringer i offentlig sektor kommer til å fortsette i et bra tempo neste år. Dermed legger ikke regjeringen frem noe sparebudsjett.

Hvor mye penger en bruker som andel av fondets avkastning sier imidlertid ingenting om hvor mye oljepengebruken påvirker utviklingen i nors økonomi mener Andreassen avventer rapporten fra det såkalte Scheel-utvalget i desember. SjeføkonomStein Regård i LO imøtegår NTNU-økonom Rune Skarsteins negative prognoser for norsk økonomi. Skarstein mener at veksten i kinesisk økonomi for i år blir seks prosent mot forventet mer enn sju prosent. Stein Regård forventer ifølge NrK en stabil norsk økonomi med uendret rente, noe økende arbeidsledighet, men med en oljepris som til nå ikke er farestruende lav. Stein Reegård sier at oljeprisens fall ikke er stort nok til å skade norsk økonomi.

Gode år fremover

Seniorøkonom Kjerti Haugland i DnB Markets sier til NrK at det det vil bli gode år fremover i Norge. Hun sier at det blir god vekst i norsk forbrukerøkonomi og lav rente lenge. Arbeidsledigheten vil øke noe i oljesektoren, men regjeringens skattelette kan motvirke denne tendensen. Det er uenighet mellom norske økonomer om i hvilken retning veksten i Europa går de nærmeste årene. Svakere vekst i Tyskland kan påvirke norsk økonomi. Samtidig kan lavere oljepris føre til vekst i internasjonal økonomi.Nå vil sentralbanksjef Mario Draghi i den europeiske sentralbanken ESB iverksette et stimulanseprogram i tråd med intensjonen fra «European SME Week i 2011» et vekstprogram som ble drøtet i Europa-parlamentet med Nordens Nyheters redaktør tilstede.

Fortsatt norsk vekst

Rune Skarstein, forsker ved NTNU frykter rekordhøy norsk arbeidsledighet neste år. Statistisk Sentralbyrå i Norge skrev i september at redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge øker litt mindre i 2015 enn i år, og at arbeidsledigheten øker noe framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016. vi må vente til slutten av 2015 før vi kan snakke om en tydelig konjunkturoppgang.

Får det fortsatt fett

– Vi forventer lavere forbruksvekst, fall i boligbygging og lavere investeringer i oljebransjen i 2014. Dette gjør at ledigheten går noe opp, skriver sjeføkonom Steinar Juel i sine markedsbrev fra Nordea Markets. Han mener at lave renter og god lønnsvekst gjør sitt til at nordmenn flest faktisk får det ganske fett også i 2014. Nordeas anslag viser at nordmenn vil få en reallønnsvekst på rundt en prosent i 2014, noe lavere enn de siste årene, men det er fortsatt norsk vekst, skriver Steinar Juel i et markedsbrev fra Nordea Markets.

– For et år siden var vi optimistiske på vegne av eurosonen. Nå ser vi at veksten trekker ned, sa professor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole i Bergen på NHHs årlige høstkonferanse som denne gang gikk av stabelen på Hotel Bristol i Oslo, med  undertittel «turbulens i stor høyde».

Kjersti Haugland og Silje  Sandmæl i DnB Markets spår vekst i det norske forbruker i 2014/2015(Foto:Flickr)
Kjersti Haugland og Silje Sandmæl i DnB Markets spår vekst i det norske forbruker i 2014/2015(Foto:Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*