Sentralbanksjef Mario Draghi i ESB har større grunn til å smile( Foto: ESB.EU)

Eurosonen må reformeres for å overleve,skriver Die Welt Online. President Macrons valgseier i Frankrike og gjenvalg av Angela Merkel som tysk kansler vil befeste euroen. Den tyske avisen skriver at vi står foran et tiår med langsom vekst, avbrutt av gjeldsrelaterte vibrasjoner i perioder. Dermed går det mot en mer stabil finans- og bankunion, men med fortsatt lav rente, skriver Die Welt .

Fransk flertall

Die Welt skriver at det på kort sikt er liten grunn til optimisme. Eurosonen har i løpet av det siste året opplevd en sterk konjunkturoppgang. Valget av Emmanuel Macron er en milepæl der man håper at Frankrike styrker sin økonomi , så landet blir en likeverdig partner for Tyskland i styringen av eurosonen. Die Welt skriver at Macron og hans økonomiske team er full gang med å legge lovende planer , og med med flertall i nasjonalforsamlingen som kan gjennomføre tiltakene(og det ville være nyttig hvis Tyskland kan bytte for reformer omfang mot franske underskudd.

Fortsatt problemer

Det er knapt noen vekst i Hellas, og etter en av de verste resensjoner i nyere historie. Tyskerne ønsker ikke å overta gjelden, og faren for spredning til Latin-Europa er fortsatt tilstede Men mye har bedret seg i Italia der man har tatt grep for å motvirke gjeldsproblemene. Italias reelle inntekter er faktisk lavere enn for ti år siden. Hva britenes uttreden av EU betyr, har trolig mindre å sienn mange tror fordi Storbritannia ikke er en del av Eurosonen. Men Storbritannias uttreden kan få konsekvenser for Gibraltars EU-medlemskap. Mange Eurokrater har sammenlignet det europeiske prosjektet med sykling: Man må hele tiden bevege seg fremover helst i nedoverbakke.

Populær euro

Den viktigste årsaken til at euroen i Latin-Europa var populær, var at den ga prisstabilitet. Dermed har euroen i ettertid klart å redusere inflasjonen i de fleste land. Den europeiske sentralbanken(ESB) er en institusjon som også har bidratt til å redusere inflasjonen globalt. Selvfølgelig er det noen steder som Venezuela,

fortsatt et tresifret prisvekst. Men dette er sjeldne unntak. Men situasjonen i Italia og Spania sser ut til å stabilisere seg med kraftig vekst i Spania. Det er mulig at de søreuropeiske landene aldri ville fått så store gjeldsproblemer om de hadde hatt egne valutaer, men dette hadde trolig ført til betydelig inflasjon, skriver Die Welt(Oversatt av Erik Heming)

President Emanuelle Macros valgseier bidrar til å styrke euroen( oto: Associated Press)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*