SDC fører til et tetter nordisk samarbeid( Foto: SDC)

Forsvarets Personellservice er en organisert spareforening og servicekontor for ansatte i det danske Forsvaret og sentraladministrasjonen og har ca. 35.000 medlemmer. Selv om FP ikke er en bank, skal profil og services matche deres helt spesifikke medlemsgruppe. FP har derfor en omfattende kravspesifikasjon for sin dataleverandør, som SDC kunne oppfylle, da deres plattform nettopp gir medlemmene de tjenestene de trenger.

FP kan prioritere og velge de delkomponentene som passer deres spesifikke behov, og det har kun vært nødvendig med spesiell utvikling til håndtering av spesifikke medlemsservices.

SDCs salgsdirektør, Stig Valderhaug, forteller om fleksibiliteten i løsningen for FP:

«Selv om Forsvarets Personellservice har valgt en standardløsning, er det fortsatt mulig både å bygge videre på den dersom FPs behov endrer seg i fremtiden, og å integrere delkomponenter fra potensielle tredjepartsleverandører. SDC er fullt integrert i den norske finanssektoren, og vår standard løsning tilfredsstiller både FP og sparebankers behov for en komplett og moderne systemløsning.

FP kan prioritere og velge de delkomponentene som passer deres spesifikke behov, og det har kun vært nødvendig med spesiell utvikling til håndtering av spesifikke medlemsservices.

SDCs salgsdirektør, Stig Valderhaug, forteller om fleksibiliteten i løsningen for FP:

«Selv om Forsvarets Personellservice har valgt en standardløsning, er det fortsatt mulig både å bygge videre på den dersom FPs behov endrer seg i fremtiden, og å integrere delkomponenter fra potensielle tredjepartsleverandører. SDC er fullt integrert i den norske finanssektoren, og vår standard løsning tilfredsstiller både FP og sparebankers behov for en komplett og moderne systemløsning.

Det kan være en risikabel prosess å bytte dataleverandør, men siden SDC har lang erfaring med å onboarde nye kunder til deres plug and play-løsning, betyr dette at både kostnader og risiko holdes nede for kundene. Migreringsprosessen starter med omfattende tester og verifikasjoner og med tre prøvekonverteringer før den endelige dataoverføringen.

Didrik Coucheron, CEO i Forsvarets Personellservice forteller om det nye samarbeidet med SDC:

«Vi valgte SDC på grunn av deres omfattende erfaring med å ta ombord nye kunder og fordi deres plug and play-løsningen gir oss en høy grad av fleksibilitet. Deres verdisett er i tråd med vårt,

prisene har vært fornuftige. Det er etablert et prosjekt, som skal håndtere de mindre tilpasninger som skal til for at løse våre utfordringer.»

Compliance var også en viktig faktor i valget av SDC, ettersom det gradvis har blitt mer komplekst og ofte dyrere å sikre at systemene alltid er i forkant av utviklingen av compliancekrav.

For SDCs administrerende direktør, Jesper Scharff, er den nye avtalen med FP den seneste positive bekreftelsen på at SDC også har en viktig rolle i Norge, og at Norge i høy grad er et sentralt SDC-marked: «SDC har gjennom årene sikret finansiell mangfoldighet gjennom en kostnadsstruktur som gjør at små lokale eller spesialiserte aktører kan levere tjenester til markedet på en sikker og kostnadseffektiv måte – blant annet med den nye nett- og mobilbanken gir vi i SDC våre kunder i Norden muligheten å dyrke og forfine dette mangfoldet i enda større grad.»

For mer informasjon:
Stig Valderhaug, Salgsdirektør, SDC

Tel. + 45 3051 9356

Email: stva@sdc.dk

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*