Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige(Foto: Mynewsdesk)

– Etter den tragiske skredulykken på Gjerdrum er vi i full beredskap for å hjelpe kundene våre med det vi kan, sier Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige. Vi har skaderådgivere på stedet som folk kan snakke med, og beredskap på kundesenteret for å ta i mot telefoner fra berørte.

I tillegg til de menneskelige lidelsene, fører skredulykken til ulike økonomiske tap for dem som er rammet. 

– I den akutte fasen vil berørte kunne få erstattet utgifter til for eksempel klær og andre nødvendige ting som de ikke fikk med seg, eller som det ikke er mulig å hente ut fra egen bolig, sier Øystein Thoresen.

Mange er berørt av den tragiske skredkatastrofen på ulike måter, og forsikringsselskapene oppfordrer kundene til å ta kontakt slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

De som ikke får mulighet til å flytte hjem vil få erstattet utgifter til midlertidig bolig.

Hvis man har mistet tilgang til bilen, fordi den er skadet i skredet eller det ikke er mulig å hente den fra det avsperrede området, kan man få erstattet utgifter til leiebil.

På lengre sikt vil selvfølgelig bygninger, innbo og annet som er tapt på grunn av skredet bli erstattet. 

– Arbeidet med dette vil begynne så snart det er mulig å skaffe oversikt over de materielle tapene, sier Thoresen.

Ved personskade, eller i verste fall død, vil skadede eller etterlatte kunne ha krav på erstatning, avhengig av hva slags forsikringer de har. 

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens sum eiendeler utgjorde 112 milliarder kroner.

Kommunikasjonsdirektør Christian Haraldsen i Gjenxsidige Viken( Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*