Trond Fladvad, leder for Storebrand Forsikring er opptatt av at forsikring må bidra til lavere forbruk. Vi må passe æbedre på tingene våre. og velge reparasjon og gjenbruk der det gir like gode resultater som å fornye.( Foto: Karoline Næss/Storebrand).

En av de enkleste grepene vi kan gjøre for å leve et mer bærekraftig liv, handler om å bruke tingene våre lenger. Da må vi snakke mer om hvordan vi tar vare på og reparerer det vi eier.

Forsikring er et spleiselag

Kjernen i konseptet forsikring er enkelt og like gammelt som Storebrand: Ved å betale en slump med penger – eller forsikringspremie – inn til et spleiselag der veldig mange andre også er med, vil du få erstattet økonomiske tap som forårsakes av tilfeldige og uforutsette hendelser.

Dermed trenger du ikke å bekymre deg så mye for det du eier, og kan sove godt om natten, selv om regnet hamrer mot vinduene, vannrørene blir kalde og sykkeltyver lusker i buskene.

Slik skal det fortsatt være.

Alle må bidra til å redusere skader

Blir det veldig mange skader, blir kostnaden man spleiser på høyere. Det betyr altså at prisen på forsikringer går opp. Derfor er det bra for fellesskapet om det blir få skader.

Vi må alle, både forsikringsselskaper, myndigheter og kunder, tenke gjennom hva vi kan gjøre for å få ned antall skader. Den tanken er todelt:

For det første må vi ta smarte grep i hverdagen for å forhindre skader. Det kan være å skifte dekk i tide, rense takrenner, skru av vannet før du reiser og vite hvordan du unngår å få med veggedyr hjem fra ferie.

For det andre må vi tenke langsiktig på det som fører til alle skadene, som endringer i vær og temperatur. Hvordan kan vi tilpasse oss det?

Vi må tilrettelegge for reparasjon når uhellet først er ute

Vi må både forebygge skader og bidra til et mer bærekraftig forbruk.

Når skaden først har skjedd må vi sørge for at ting blir reparert – ikke kastet og erstattet med noe helt nytt.

På lengre sikt må vi også skape et marked for brukte deler.

Bra for både lommebok og miljø

Alle skader er sløsing med ressurser. Når noe uheldigvis blir ødelagt trengs nye materialer vi ellers ikke ville brukt. Det fører til økt utslipp av klimagasser og overforbruk av begrensede ressurser.

Du har forsikringer for å være trygg dersom uhellet er ute. Det skal du fortsatt være.

Om vi lykkes med skadeforebygging, samtidig som vi klarer å reparere og gjenbruke der det gir et like godt resultat, gir vi både miljøet og lommeboka håp.

Å ta vare på det vi har, er den enkleste måten å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*