Norden må agere sammen mot COVID 19(Foto: Foreningen Norden)

Föreningen Norden är sedan starten för drygt 100 år sedan en pådrivande kraft för mer samarbete inåt och utåt Norden, inte minst i tider av stora samhällsutmaningar. Idag finns ingen anledning att sänka ambitionsnivån, tvärtom. Ta istället vara på möjligheterna.

Med vår akuta kris till följd av COVID-19 och dess ekonomiskt negativa effekter behövs mer samarbete över landgränser. Vidare behöver aktörer samarbeta för att ta fram lösningar på dessa utmaningar, över gränser och mellan olika beslutsnivåer.

De nordiska statsministrarna har en gemensam vision där Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. I regionen finns också en god tradition av samarbete som hela världen studerat och kommenterat. Arbetet med att förverkliga visionen genom ökad integration och ökat samarbete är nu än viktigare, både för att lyckas effektivt med bekämpandet av viruset och för en snabb återuppbyggnad av det nordiska och andra samarbeten.

I det aktuella läget med Covid-19 och dess framfart i världen och när politiska beslut tas i syfte att minska smittspridning ökar behovet av lärande, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan länder, regioner, företag och föreningar. Både lärandet och erfarenhetsutbytet behöver därmed underlättas och stödjas. Allt från forskning om viruset med framtida läkemedel till förebyggande och behandlande av drabbande ska fortsätta. Samarbete behöver öka gällande nödvändig produktion och distribution, kunskapsutbyte och samhällskommunikation, men också kring nödvändig finansiering av forskning och att investera i tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården, för att nämna några områden.

Eftersom fysisk kontakt och geografisk rörlighet ska undvikas kan modern teknik och digitalisering väga upp minskat antal traditionella resor och möten. I nutid finns det dessutom behov för flera möten i ökat tempo i lärande och utbyte samt bättre samarbete.

Lösningar ligger inte i minskat antal kontakter. Föreningen Norden i Sverige uppmanar därför till ökat lärande, utbyte och samarbete.

Idag finns ingen anledning att sänka ambitionsnivån, tvärtom. Ta istället vara på möjligheterna. Tillsammans är vi starkare, i Norden, i Europa och i världen, skriver generalsekreterare Bo Andersson i Föreningen Norden.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*