Komm.sjef Bjarne Aani Rystad i Gjensidige Østlandet(foto: Gjensidige )

Gjensidige har allerede så smått begynt å merke flommen. Så langt er det registrert rundt 10 skademeldinger i Finnmark, flest på infrastruktur. Selskapet er forberedt på flere skader.

– Vi har gjennom en lengre periode jobbet med å prognostisere flomrisikoen, forteller leder for skade i Gjensidige, Per Christian Lygård. Dessuten er kundene varslet i forkant via sms eller e-post i de mest utsatte områdene. Eksempelvis ble det sendt ut varsler for deler av Finnmark for en uke siden.

Lygård følger tett med på det som skjer i Finnmark nå, og selskapet har folk på plass via lokale leverandører.

Flomberedskap 

– Som følge av høy sannsynlighet for flom mange steder i Norge, og at den nå er i gang lengst nord, har vi iverksatt beredskapsplanen vår som betyr en bred koordinering på tvers i selskapet, sier Lygård.

Det har blant annet vært «flomtrening» av ansatte, i form av opplæring og kompetansesikring. Lygård forventer betydelig flere skader i Finnmark. 

Det vurderes også fortløpende behov for å kjøre ut containere med utstyr for å begrense skader hos kundene. De inneholder pumper, lenser og tørkeutstyr.

– Vi har tett dialog med NVE, og deres flomanalyser gir en veldig god oversikt over status så langt. Dette er viktig informasjon for planlegging av våre beredskapstiltak, sier Lygård.

Dette kan du som enkeltperson gjøre før flommen kommer

  • Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is, kvist eller annet som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.
  • Næringsvirksomheter skal rengjøre inn- og utvendige sluk og vannlåser jevnlig, minimum to ganger per år.
  • Rydd eiendommen for gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, maskiner og lignende til et trygt sted.
  • Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Næringsvirksomheter skal til enhver tid lagre varer minimum ti centimeter over gulv.
  • Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.
  • Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommune og nødetater.
  • Abonner gjerne på varslingstjenestene i den kommunen du bor: https://abonner.varsom.no/#/

Varsom.no har mange tips og videotips: https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse/

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens sum eiendeler utgjorde 112 milliarder kroner.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige( Foto: Gjensidige)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*