Juni ble en god måned for kapitalmarkedene globalt skriver Fondsfinans i sitt markedsbrev for juni. Resesjonsfrykten er ikke like høy som før, mye grunnet forbedret økonomisk data og inflasjonsutvikling. Med det sagt, så har markedets forventninger til videre rentehevinger fra Fed og ECB økt.

Her i vårt hjørne av verden hadde Oslo Børs en tilnærmet flat utvikling. Riktignok var juni-avkastningen noe bedre enn i Norden, mye drevet av energisektoren. Det nordiske høyrentemarkedet steg i juni, med positive bidrag fra alle sektorer utenom eiendom. Den norske kronen fortsetter å være svak og et hett samtaleemne. Selv om juni fra et markedsperspektiv underbygger bedrede utsikter for økonomien, så er inflasjon fortsatt høy og pengepolitikken stram. Dette skaper et usikkert utfallsrom for utviklingen fremover.

Norden noe ned

Fondsfinans Norden falt 0,9% i juni. Den nordiske VINX-indeksen falt 1,0% i løpet av måneden. Siden årsskiftet har fondet steget med 19,5%, mens indeksen har steget med 15,1%. Danske Bank steg med 15% (i norske kroner) i juni, og var den største positive bidragsyteren til fondet i måneden. I en
investoroppdatering i juni presenterte selskapet et mål om 13% ROE i 2026. Selskapet forventer også over 50 milliarder danskekroner i utbyttepotensial i perioden 2023-2025 (gitt en utdeling på rundt 60% av resultatet). Dette tilsvarer i skrivende stund ~35% av markedsverdien til selskapet. Danske Bank er priset
til 0,88x bokført egenkapital, og virker svært attraktivt priset dersom de oppnår målet om 13% ROE. Vi tror at lønnsomheten blir noe lavere i gjennomsnitt gjennom en full konjunktursyklus, men ser fortsatt betydelig oppside i aksjekursen.

Fondsfinans obligasjon

Da kan kanskje Fondsfinans Obligasjon være noe for deg. Som følge av betydelig økning i pengemarkedsrenten er løpende rente de neste 12 måneder i fondet nå kommet opp i hele 5,1% (etter forvaltningshonorar er trukket fra)*. Fondet er superlikvid og har normalt to dagers oppgjørstid om du skulle få behov for kontanter.Fondsfinans Obligasjon har en gjennomsnittlig kredittrating på A+ og har en lav renterisiko.

*Kilde: Fondsfinans.Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag.Foto. investormatch..

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*