Fondsfinans Norden vant Morningstar prisen for beste nordiske aksjefond i Norge.

Det nordiske investeringsuniverset ble et av verdens beste aksjemarkeder i 2020. Vårt aksjefond Fondsfinans Norden leverte hele 34,6% avkastning, betydelig foran indeksens utvikling på 25,3%.

Vår investeringsfilosofi viste seg å være en god strategi for året som gikk da flere langsiktige trender som økt digitalisering og skiftet mot en mer bærekraftig fremtid, akselererte under pandemien.

Vi snakker med Arne Simensen, som er ansvarlig porteføljeforvalter for Fondsfinans Norden.

Hva er det som er så bra med Norden sammenliknet med andre regioner?

Fondsfinans Kapitalforvaltning definerte for flere år siden tre langsiktige megatrender (det demografiske, teknologiske og grønne skiftet) som vi bygger våre porteføljer på. Norden er godt posisjonert for disse lange trendene. Befolkningsveksten er sunn og Norden har et tydelig forsprang innen teknologi og bærekraft sammenliknet med andre regioner.

Har investeringsmetodikken i fondet endret seg siden oppstart?

Nei, selve sammensetningen av porteføljen vil alltid være en iterativ og dynamisk prosess, men vi har nok blitt mer bevisste på særlig ESG siden oppstart. Vi investerer alltid med et langsiktig perspektiv. Vi har også en større andel mellomstore selskaper enn sammenliknbare indekser – disse selskapene er ofte ikke like godt analysert og kan by på attraktiv avkastning.

Er det en spesiell nordisk sektor du ser på som spesielt attraktiv på lengre sikt?

Det nordiske teknologimiljøet er blant de sterkeste i verden, og er nå inne i en positiv utviklingsspiral der erfarne grundere fra f.eks. Spotify hjelper nye oppstartsselskaper med kapital og kompetanse. Digitaliseringen av samfunnet har akselerert det siste året, og forholdene ligger til rette for at teknologisektoren kan vokse enda raskere på lengre sikt.

Du er Fondsfinans Kapitalforvaltnings spesialist i teknologi – kan du si noe om hvordan samspillet fungerer i forvaltningsteamet?

Vi har mange ulike bakgrunner i forvaltningsteamet og ønsker å bruke spisskompetansen på tvers av fondene slik at vi får et best mulig investeringsgrunnlag. Dette er også mye av grunnen til at vi har flere forvaltere på hvert enkelt fond. Måten dette fungerer på er at vi holder en tett dialog i forvaltningsteamet om utviklingen i ulike sektorer. Det blir således naturlig å diskutere spesifikke aksjer som kan være interessante og få innspill fra en som eventuelt har bedre innsikt i sektoren.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*